Bởi vì Thiên Chúa không ngự giữa con người cho đến khi cái chết và sự phục sinh của Đấng Cứu Thế, là Chúa Giêsu Kitô, nên Ngài sẽ ngự ở một nơi nhất định trong thời Cựu Ước.

Trước khi dân Israel thờ phượng Thiên Chúa trong Đền thờ (1V 6), họ có một đền thờ di động được gọi là Đền tạm, được hình thành vào thời Môi-sê (Xh 27).

Nhưng tại sao họ lại cần một ngôi đền di động? Tại sao họ không xây dựng Đền thờ cố định? Và Đền Tạm trong Xuất Hành có ý nghĩa gì? Ta hãy cùng tìm hiểu nhé !

Đền Tạm trong Xuất Hành là gì?

Ý nghĩa của Đền Tạm trong cuộc Xuất Hành thời cựu ước (1)

Đền tạm trong Xuất Hành là một lều tôn giáo được xây dựng bởi người Israel theo chỉ dẫn của Thiên Chúa. Nó được sử dụng để lưu giữ Hòm Bia Giao ước, tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân chúng của Ngài.

Đền tạm được mô tả trong Xuất Hành 25-31 và 35-40. Nó được làm bằng các vật liệu quý giá, bao gồm vàng, bạc, đồng, gỗ và vải dệt. Nó bao gồm hai phần chính: một phần bên ngoài gọi là Hội trường và một phần bên trong gọi là Cung thánh.

Hội trường là nơi dân Chúa có thể tập trung để thờ phượng Ngài. Nó có một bàn thờ bằng đá để dâng của lễ, một chậu rửa để rửa tay và chân, và một đèn pha để thắp sáng.

Cung thánh là nơi linh thiêng hơn của Đền tạm. Nó có chứa Lều Thánh, nơi lưu giữ Hòm Giao Ước. Nó cũng có chứa một bàn thờ bằng vàng để dâng hương và một bàn thờ bằng vàng để dâng bánh không men.

Đền tạm được đặt ở trung tâm lều trại của người Israel. Nó là trung tâm của đời sống tôn giáo của họ và là nơi họ gặp gỡ Thiên Chúa.

Ý nghĩa của Đền Tạm trong Xuất hành

1. Bàn Thờ dâng lễ toàn thiêu

Ý nghĩa của Đền Tạm trong cuộc Xuất Hành thời cựu ước (1)

Một trong những phần quan trọng của Đền tạm là bàn thờ. Khi bước vào sân, đầu tiên sẽ bắt gặp bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Bàn thờ này nằm bên ngoài nơi thánh và chính trên bàn thờ này dân Israel dâng của lễ chuộc tội. Thực tế, đây là bàn thờ hy sinh và thánh hóa giúp dân Israel có thể đến gần Thiên Chúa.

Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu là một trong những đồ vật quan trọng nhất trong Đền tạm của người Israel. Nó được đặt ở phía trước của Đền tạm, ở giữa Hội trường và Cung thánh.

Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu được làm bằng gỗ sồi và được phủ vàng. Nó có hình chữ nhật, dài 5 thước, rộng 3 thước và cao 3 thước. Bàn thờ có bốn sừng ở mỗi góc, và nó được bao quanh bởi một hàng rào bằng đồng.

Lễ toàn thiêu là một loại của lễ được dâng lên Thiên Chúa để chuộc tội. Vật tế được dâng lên trên bàn thờ và bị thiêu cháy hoàn toàn. Hơi cháy của con sinh tế dâng lên Đức Chúa Trời như một lời cầu nguyện của sự dâng hiến và cầu xin sự tha thứ.

Ngày nay, chúng ta không còn dâng lễ toàn thiêu nhưng nhờ công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô và nhờ máu Người, chúng ta được kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã mở ra con đường cho chúng ta, một con đường bằng chính thân thể Ngài. Vì vậy, chúng ta hãy đến gần Chúa với tấm lòng chân thành và bằng một đức tin mạnh mẽ.

2. Bàn hương án

Ý nghĩa của Đền Tạm trong cuộc Xuất Hành thời cựu ước (1)

Một trong những trách nhiệm của thầy tế lễ thượng phẩm là thắp hương trong nơi thánh. Đây là lời chỉ dẫn đầu tiên của Thiên Chúa dành cho Aharon.

“Trên đó, A-ha-ron sẽ đốt hương thơm: sáng nào, ông ấy cũng đốt hương thơm khi chuẩn bị dầu đèn, và lúc A-ha-ron thắp đèn lên vào chập tối, ông ấy cũng sẽ đốt hương thơm: đó là hương vĩnh viễn dâng trước nhan ĐỨC CHÚA qua mọi thế hệ của các ngươi.” – Xh 30, 7-8

Trong Kinh Thánh, một trong những biểu tượng của hương trầm là tượng trưng cho lời cầu nguyện của dân Chúa.

“Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều.” – Tv 141, 2

“Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật và hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Con Chiên, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh.” – Kh 5, 8

“Một thiên thần khác đến đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng. Thiên thần lãnh nhận nhiều hương thơm, để dâng trên bàn thờ bằng vàng trước ngai Thiên Chúa, cùng với những lời cầu nguyện của toàn thể dân thánh. Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện của dân thánh, bay lên trước nhan Thiên Chúa.” – Kh 8, 3-4

Ý nghĩa tâm linh và biểu tượng của phần này của đền tạm là Đức Chúa Trời muốn dân Ngài không ngừng dâng lời cầu nguyện lên Ngài. Đây là một điềm báo trước vì Chúa Giêsu đã nói điều tương tự trong Tân Ước. Trong Mc 11, 17 , Chúa Giêsu sau khi đuổi những kẻ đổi tiền gian dối khỏi sân đền thờ đã nhắc nhở họ rằng nhà của Ngài sẽ được gọi là nhà cầu nguyện.

“Vậy hỡi anh, người con của tôi, anh hãy nên mạnh mẽ trong ân sủng của Đức Ki-tô Giê-su.”. – 2 Tm 2, 1

3. Nơi cực Thánh (lời hứa về sự hiện diện của Thiên Chúa)

Khi Thiên Chúa thiết lập Đền tạm, Ngài đang nhắc nhở dân Israel rằng Thiên Chúa sẽ luôn ở bên họ. Hãy xem điều gì đã xảy ra khi Đền tạm được hoàn thành.

“Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ, và vinh quang ĐỨC CHÚA đầy tràn Nhà Tạm. Ông Mô-sê không thể vào Lều Hội Ngộ vì đám mây đậu trên đó, và vinh quang ĐỨC CHÚA đầy tràn Nhà Tạm. Ở mỗi chặng đường của họ, khi nào đám mây bay lên khỏi Nhà Tạm, thì con cái Ít-ra-en nhổ trại. Nếu mây không bay lên, thì họ không nhổ trại cho đến ngày mây lại bay lên. Quả vậy, đám mây của ĐỨC CHÚA đậu trên Nhà Tạm ban ngày, còn ban đêm thì có lửa trong mây, trước mắt toàn thể con cái Ít-ra-en, ở mỗi chặng đường họ đi.” – Xh 40, 34-38

Hãy tưởng tượng rằng Thiên Chúa đã xây dựng một Đền tạm trên đất để làm nơi Ngài ở với dân Ngài. Đây là những gì ban đầu Thiên Chúa đã nói với Mô-sê.

“Chúng sẽ dựng cho Ta một nơi thánh để Ta ngự ở giữa chúng.” – Xh 25, 8

Ước muốn của Thiên Chúa từ lâu không chỉ là ở giữa dân Ngài mà còn là để dân biết rằng Ngài đang hiện diện với họ. Đền tạm là một lời nhắc nhở hữu hình rằng sự hiện diện của Thiên Chúa ở cùng dân Israel.

Đền Tạm trong Xuất Hành và Đền Tạm ngày nay

Nhà Tạm

Khi ta nhìn vào những ý nghĩa thiêng liêng và biểu tượng của Đền tạm trong sách Xuất Hành, có thể chúng ta sẽ thắc mắc Đền tạm của Thiên Chúa ngày nay ở đâu? Tin vui là những gì Thiên Chúa phán với Môi-sê thời xưa vẫn còn đúng cho đến ngày nay. Nếu bạn làm cho Thiên Chúa một nơi thánh, Ngài sẽ ngự trong đó. Vậy nơi Thánh này ở đâu? Chính là bạn, bạn là đền thờ và là nơi Chúa Thánh Thần Chúa ngự trị.

“Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em.” – 1 Cr 3, 16-17

Ý nghĩa tâm linh lớn nhất và biểu tượng của Đền tạm trong sách Xuất Hành là Chúa đang cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về sự hiện diện của Ngài ngự trong chúng ta sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ được thanh tẩy bởi sự hy sinh của Chúa Giêsu, hy tế đưa chúng ta vào Nơi Chí Thánh, nơi chúng ta có thể dâng lời cầu nguyện như hương thơm trong sự hiệp thông với Chúa Cha.

Tôi không biết bạn cảm thấy thế nào về điều đó nhưng với tôi, điều đó thực sự thú vị. Đền tạm báo trước sự hiện diện củaThiên Chúa mà bạn và tôi bước vào và trải nghiệm mỗi ngày. Không có đặc quyền nào lớn hơn như thế trên mặt đất này.

“Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.” – Dt 9, 13-14

Đôi nét về Shop Công Giáo online

Jbcatholic chuyên điêu khắc tượng gỗ Công Giáo và đồ dùng phụng tự cho nhà Dòng và Nhà Thờ
Jbcatholic mong muốn với những nỗ lực của tập thể, sẽ giúp thăng hoa thêm cho đời sống đạo của đại cộng đồng dân Chúa.
Xem thêm các mẫu Nhà Tạm bằng gỗ đẹp tại đây

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *