Hiển thị 1–12 của 28 kết quả

Bục Giảng hay thư đài, là bục được làm bằng gỗ hoặc bằng chất liệu khác, được đặt nơi trang trọng, gần bàn Thánh, là nơi công bố tin mừng và lời Chúa.

Bục Giảng

Bục Giảng – B01

Bục Giảng

Bục Giảng – B02

Bục Giảng

Bục Giảng – B03

Bục Giảng

Bục Giảng – B04

Bục Giảng

Bục Giảng – B05

Bục Giảng

Bục Giảng – B06

Bục Giảng

Bục Giảng – B07

Bục Giảng

Bục Giảng – B08

Bục Giảng

Bục Giảng – B09

Bục Giảng

Bục Giảng – B10

Bục Giảng

Bục Giảng – B11

Bục Giảng

Bục Giảng – B12