Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Tượng Chúa chuộc tội hay tượng Chúa chịu nạn, là hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Tượng Chuộc Tội là một hình ảnh quan trọng nhất và không thể thiếu trong mỗi gia đình Công Giáo.