Thánh Giá Tha Tội

Tượng Thánh Giá Tha Tội

  • Điêu khắc từ gốc rễ cây tự nhiên – gỗ Xá Xị
  • Kích thước: tượng Chúa cao 67cm, Thánh Giá dài 137cm
  • Giao hàng trên toàn quốc