Hiển thị 1–12 của 20 kết quả

Danh mục các sản phẩm composite về Chúa Giêsu, Bữa Tiệc Ly và các tượng composite khác

Tượng Composite Công Giáo

Thánh Giá San Damiano – TGS01

Tượng Composite Công Giáo

Thánh Giá San Damiano – TGS02

Tượng Composite Công Giáo

Tranh Bữa Tiệc Ly

Tượng Composite Công Giáo

Tượng Chúa Ba Ngôi

Tượng Composite Công Giáo

Tượng Chúa Ba Ngôi – 03

Tượng Composite Công Giáo

Tượng Chúa Ba Ngôi – CBN02

Tượng Composite Công Giáo

Tượng Chúa Cha – CCC01

Tượng Composite Công Giáo

Tượng Chúa Chiên Lành – 03

Tượng Composite Công Giáo

Tượng Chúa Chiên Lành – CCLC01

Tượng Composite Công Giáo

Tượng Chúa Chiên Lành – CCLC02

Tượng Composite Công Giáo

Tượng Chúa Giêsu Rao Giảng

Tượng Composite Công Giáo

Tượng Chúa Phục Sinh – CPSP01