Hiển thị 1–12 của 37 kết quả

Tượng gỗ Chúa Phục Sinh, Chúa Thăng Thiên, là những hình ảnh nói lên lên công cuộc cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu khi đã hoàn tất, Người Phục Sinh vinh hiển và ngự trị bên hữu Chúa Cha trên Thiên Quốc muôn đời. Ngoài ra, còn các mẫu tượng Chúa Chiên Lành, Thánh Tâm, Kitô Vua, Lòng Thương Xót Chúa,…