Kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là lời cầu nguyện dành riêng để tôn vinh và kính ngưỡng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, vị Thiên Thần trưởng trong các Tổng Lãnh Thiên Thần, được xem là đấng bảo hộ Giáo Hội và chống lại ma quỷ.

Lịch sử kinh kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Chuỗi kinh kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Một hôm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hiện ra với Antonia d’ Astonac, một tôi tớ nhiệt thành của Chúa.
Ngài nói với cô rằng Ngài mong muốn được tôn vinh bằng việc chào kính Chín Phẩm Thiên Thần bằng một Kinh Lạy Cha và Ba Kinh Kính Mừng để tôn kính từng phẩm Thiên Thần. Ngài hứa sẽ che chở suốt đời những ai trung thành đọc chuỗi này mỗi ngày. (Chuỗi kinh được Phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Piô IX.Constatis, Feb. 1897, ABEL, Episc. Const. et Abr.)

Đại xá (Nihil Obstat 01/09/1971)

Ngày nào cũng đọc, mỗi tháng được nhận 1 đại xá ngày nào tùy ý chọn và theo điều kiện thường lệ. Mỗi năm sẽ được thưởng thêm các ơn đại xá trong ngày lễ kính Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel, Raphael và các Thiên thần hộ thủ.

Lời hứa của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Chuỗi kinh Micae là khí cụ sắc bén để chinh phạt hầu chiếm đoạt các linh hồn. Ai đọc chuỗi Kinh này để tôn kính Ngài, khi đến trước Bàn Thánh (trước khi rước lễ) sẽ được hộ tống bởi chín Thiên Thần, mỗi Thiên Thần được chọn từ mỗi phẩm Thiên Thần. Thêm vào đó, ai đọc chuỗi kinh này mỗi ngày, Ngài sẽ cùng với các Thiên Thần tiếp tục phù hộ trong đời sống, và sau khi chết các Ngài sẽ đem họ và thân quyến của họ ra khỏi luyện ngục.

Cách lần chuỗi

Chuỗi kinh kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

A. Đọc kinh Ăn năn tội

Lạy Chúa, con thật tâm sám hối vì những tội con đã phạm. Vì những tội này con đáng bị gia hình nơi hỏa ngục đời đời. Nhưng trên hết là vì con đã phản nghịch lại Chúa là Ðấng tốt lành và đáng được con yêu mến hết lòng. Con quyết tâm chừa cải, với sự trợ giúp và ơn sủng Ngài, con sẽ xưng thú tội lỗi, làm việc đền tội, tránh xa chước cám dỗ và không phạm tội nữa. Amen

B. Lời nguyện

Lạy Chúa, xin đến giúp con. Lạy Chúa, xin mau đến cứu giúp con.

Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

C. Đọc 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng trước mỗi lời nguyện sau:

Lời nguyện 1

Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và toàn thể các đạo binh Thiên Thần Seraphim, xin Chúa giúp chúng con nên xứng đáng được đức ái vẹn toàn và nung đốt lòng chúng con. Amen.

Lời nguyện 2

Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Kêrubim, xin Chúa cho chúng con được ơn chừa bỏ đàng tội lỗi và theo con đường trọn lành của Chúa Kitô. Amen.

Lời nguyện 3

Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Vệ Thần, xin Chúa đổ tràn đầy trong lòng chúng con nhân đức khiêm nhường đích thực và chân thành. Amen.

Lời nguyện 4

Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Thống Trị (Dominions), xin Chúa ban cho chúng con ơn sủng để chế ngự giác quan thể xác, biết sửa mình, sửa chữa những dục vọng hư hèn của chúng con. Amen.

Lời nguyện 5

Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Quyền Thần (Powers), xin Chúa đoái thương bảo vệ linh hồn chúng con khỏi cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ. Amen.

Lời nguyện 6

Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần Sốt Mến (Virtues,) xin Chúa giúp chúng con khỏi sa ngã và xin Ngài giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lời nguyện 7

Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Quản Thần(Principalities), xin Chúa đổ đầy linh hồn chúng con Tinh Thần Vâng Phục đích thực và chân thành. Amen.

Lời nguyện 8

Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Tổng Lãnh Thiên Thần (Archangles), xin Chúa cho chúng con ơn bền đỗ trong Ðức Tin và trong mọi việc làm lành, để chúng con xứng đáng được hưởng vinh quang Thiên Ðàng. Amen.

Lời nguyện 9

Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và toàn thể đạo binh các Thiên Thần, xin Chúa khấn truyền cho các Đấng gìn giữ chúng con suốt đời này và dẫn đưa chúng con đến vinh quang vĩnh cửu thiên đàng. Amen.

D. Kết thúc

Đọc 4 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael và Thiên thần Bản Mệnh

Ôi vinh quang thay Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng thủ lãnh và điều khiển Ðạo Binh Thiên Ðàng, Ðấng canh giữ các linh hồn, đánh bại các thần linh phản loạn, phục vụ nơi Thánh Ðiện, người bạn dẫn đường cho chúng con, Ðấng chiếu sáng với nhân đức trổi vượt phi thường, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay ma quỷ. Chúng con tin cậy nơi Ngài. Xin Ngài ban ơn bảo vệ cho chúng con để chúng con phục vụ Chúa một cách trung thành hơn mỗi ngày.

Xướng: Xin cầu cho chúng con, Ôi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng trấn giữ của Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.

Ðáp: Ðáng chịu lấy những gì Chúa Giêsu Kitô đã hứa.

Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa Quyền Năng Hằng Hữu, Ðấng tốt lành và hay thương xót cho sự Cứu Ðộ loài người, chúng con nài xin Ngài ban cho chúng con Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng canh giữ của Giáo Hội Chúa, xin làm cho chúng con xứng đáng được cứu thoát khỏi tất cả kẻ thù của chúng con để không có bất cứ ai trong bọn chúng tấn công chúng con trong giờ chết, nhưng chúng con được dẫn dắt bởi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào nơi uy nghi của vương quốc Ngài.

Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Ý nghĩa

Chuỗi kinh kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Chuỗi Kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Công giáo.

Về mặt tôn giáo

  • Thể hiện lòng tôn kính và tri ân: Chuỗi kinh là lời cầu nguyện để bày tỏ lòng tôn kính và tri ân đối với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, vị Thiên Thần trưởng trong các Tổng Lãnh Thiên Thần, được xem là đấng bảo hộ Giáo Hội và chống lại ma quỷ.
  • Tìm kiếm sự trợ giúp và bảo vệ: Khi đọc kinh, người Công giáo tin tưởng rằng họ đang được Tổng Lãnh Thiên Thần Micae che chở, bảo vệ khỏi mọi sự cám dỗ, nguy hiểm và ma quỷ.
  • Nâng cao đời sống thiêng liêng: Chuỗi kinh là lời nhắc nhở để người Công giáo sống thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa và noi gương Tổng Lãnh Thiên Thần Micae trong việc chống lại sự dữ.

Về mặt tinh thần

  • Mang lại sự bình an và an ủi: Lời cầu nguyện chân thành và niềm tin vào sự che chở của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae có thể mang lại sự bình an và an ủi cho tâm hồn người Công giáo, đặc biệt trong những lúc khó khăn, thử thách.
  • Tăng cường lòng tin tưởng: Chuỗi kinh giúp củng cố lòng tin tưởng của người Công giáo vào Thiên Chúa và sự trợ giúp siêu nhiên từ các Thiên Thần.
  • Khuyến khích sự can đảm và dũng cảm: Hình ảnh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae chiến đấu chống lại ma quỷ là nguồn cảm hứng cho người Công giáo can đảm đối mặt với thử thách và cám dỗ trong đời sống.

Ngoài ra, Chuỗi Kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae còn có ý nghĩa gắn kết cộng đồng:

  • Khi cùng nhau cầu nguyện, người Công giáo được kết nối với nhau và với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, tạo nên sức mạnh chung để chiến thắng sự dữ và sống thánh thiện.

Tổng kết

Nhìn chung, Chuỗi Kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là một lời cầu nguyện quan trọng và ý nghĩa trong đời sống tâm linh của người Công giáo. Đây là lời bày tỏ lòng tôn kính, tri ân, niềm tin và sự phó thác đối với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, vị đấng bảo hộ Giáo Hội và chống lại ma quỷ.

Xưởng mộc và điêu khắc Công Giáo tại TPHCM

Jbcatholic chuyên về cung cấp đồ dùng trong phụng tự và điêu khắc tượng gỗ nghệ thuật Công Giáo cho nhà Dòng và Nhà Thờ tại TP. Hồ Chí Minh. Xin liên hệ để được chúng con tư vấn và báo giá về đồ dùng phụng tự bằng gỗ và điêu khắc tượng gỗ Công Giáo cho quý cộng đoàn! Chúng con xin chân thành cảm ơn !
Xem thêm các mẫu tượng Công Giáo đẹp tại đây

Đồ Dùng Phụng Tự Công Giáo TPHCM

Điêu khắc tượng gỗ Công Giáo TPHCM
———————————– 
QUÝ KHÁCH HÀNG QUAN TÂM XIN LIÊN HỆ:
☎ Hotline: 0931450314 – Mr. Dũng

Địa chỉ xưởng: 18 Đường Tam Bình, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
Website: https://jbcatholic.com/

Xem video sản phẩm

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *