Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Các Thánh hay Thánh Nhân, là những bậc tốt lành cùng ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa và Giáo Hội, được vinh danh và vinh hiển cùng Chúa trên nước Thiên Đàng.