Hiển thị 1–12 của 155 kết quả

Đồ dùng Nhà Thờ hay còn gọi đồ dùng phụng tự cho Nhà Thờ, Nhà Dòng. JB Catholic chuyên sản xuất các đồ dùng bằng gỗ cho nhà Dòng và Nhà Thờ, với đa dạng các mẫu mã, từ Nhà Tạm(Nhà Chầu, Nhà đặt Thánh Thể, Mặt Nhật), Bàn Thánh(Bàn Thờ dâng Lễ) đến Bục Giảng(Bục đọc sách, Giá sách hay Thư Đài) đến ghế các Linh Mục ngồi(ghế Chủ Tế), ghế giáo dân(ghế Nhà Thờ) … JB Catholic cam kết chất lượng dài lâu cho các đồ dùng Phụng Tự bằng gỗ cho Nhà Thờ và Nhà Dòng

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Hương Án – 01

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Quỳ – BQ01

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Quỳ – BQ02

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Quỳ – BQ03

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Quỳ – BQ04

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Quỳ – BQ05

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Rượu Nước – 01

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A01

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A02

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A03

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A04

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A05