Hiển thị 1–12 của 67 kết quả

Nhà Tạm hay Nhà đặt Mình Thánh Chúa, là nơi Mình và Máu Chúa Kitô hiện diện, Nhà Tạm được đặt chính diện và trung tâm của Thánh Đường để nói lên tầm quan trọng đặc biệt.