Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Ghế Chủ Tế trong đạo Công Giáo là ghế dành cho người chủ tế cử hành Thánh Lễ, là nơi người chủ chiên nghỉ ngơi giữa các nghi thức để tiếp tục hoàn thành buổi tế lễ.

Ghế Chủ Tế

Ghế Chủ Tế – C01

Ghế Chủ Tế

Ghế Chủ Tế – C02

Ghế Chủ Tế

Ghế Chủ Tế – C03

Ghế Chủ Tế

Ghế Chủ Tế – C04

Ghế Chủ Tế

Ghế Chủ Tế – C05

Ghế Chủ Tế

Ghế Chủ Tế – C06

Ghế Chủ Tế

Ghế Chủ Tế – C07

Ghế Chủ Tế

Ghế Chủ Tế – C08

Ghế Chủ Tế

Ghế Chủ Tế – C09

Ghế Chủ Tế

Ghế Chủ Tế – C10

Ghế Chủ Tế

Ghế Chủ Tế – C11