Hiển thị 1–12 của 45 kết quả

Tượng gỗ Đức Mẹ là hình ảnh điêu khắc bằng gỗ về Đức Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu. Hình ảnh Mẹ Maria luôn dịu dàng, hiền từ và luôn vâng phục theo Thánh ý Thiên Chúa.

Tượng Gỗ Công Giáo

Tranh Đức Mẹ Maria – VM05

Tượng Gỗ Công Giáo

Tranh Đức Mẹ Maria – VM06

Tượng Gỗ Công Giáo

Tranh Đức Mẹ Maria – VM07

Tượng Gỗ Công Giáo

Tranh Đức Mẹ Maria – VM09

Tượng Gỗ Công Giáo

Tranh Đức Mẹ Maria – VM13

Tượng Gỗ Công Giáo

Tranh Đức Mẹ Maria – VM32

Tượng Gỗ Công Giáo

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn – VM19

Tượng Gỗ Công Giáo

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn – VM20