Hiển thị kết quả duy nhất

Bữa Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể, là bữa tiệc cuối cùng trước khi Chúa chịu nạn và chịu chết trên thập giá. Tranh gỗ Bữa Tiệc Ly được chạm khắc dựa trên cảm hứng tác phẩm được biết đến rộng rãi của danh họa đại tài Leonardo da Vinci có tên: The Last Supper – Bữa ăn tối cuối cùng.