Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Bàn Thờ Dâng Lễ là nơi người chủ tế cử hành hy tế tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, nơi bí tích Thánh Thể được cử hành, biến bánh và rượu thành Mình Máu Chúa Kitô

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A01

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A02

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A03

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A04

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A05

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A06

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A07

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A08

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A09

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A10

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A11

Bàn Thờ Dâng Lễ

Bàn Thờ Dâng Lễ – A12