Hiển thị 1–12 của 28 kết quả

Mục giới thiệu các đồ dùng phụng tự, đồ dùng nhà Thờ khác như: ghế quỳ cầu nguyện, tòa giải tội, chân nến Phục Sinh, đôn để tượng Đức Mẹ,…

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Hương Án – 01

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Quỳ – BQ01

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Quỳ – BQ02

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Quỳ – BQ03

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Quỳ – BQ04

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Quỳ – BQ05

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Bàn Rượu Nước – 01

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Chân nến – 01

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Chân nến Phục Sinh – 07

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Chân nến – 02

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Chân nến – 03

Bàn Quỳ và đồ dùng Nhà Thờ khác

Chân nến – 04