Tranh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – VM31

Tranh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, điêu khắc Công Giáo

  • Chất liệu: gỗ Pơmu
  • Màu sắc: tự nhiên
  • Kích thước: 36x50cm | điêu khắc theo yêu cầu
  • Liên hệ: 0931450314 | 0936705844(Zalo)