Ghế Chủ Tế và Ghế Đồng Tế – C16

Ghế Chủ Tế và Ghế Đồng Tế

  • Chất liệu: gỗ Tần Bì
  • Màu sắc: tự nhiên của gỗ
  • Đặt hàng: 0931450314 – Mr. Dũng