Bục Giảng – B11

Bục Giảng cho nhà Thờ và nhà Dòng

  • Chất liệu: gỗ Tần Bì
  • Màu sắc: Cánh dán+ nhũ vàng
  • Đặt hàng: 0931450314 – Mr. Dũng