Nhà Tạm XP – NT18

Nhà Tạm XP bằng gỗ cho Nhà Dòng và Nhà Thờ

  • Chất liệu: Gỗ Tần Bì
  • Kích thước: Đặt theo yêu cầu
  • Đặt hàng: 0931450314 – Mr. Dũng