Nhà Tạm XP – NT17

Nhà Tạm XP bằng gỗ cho Nhà Dòng và Nhà Thờ

  • Chất liệu: Gỗ Tần Bì
  • Kích thước: đóng theo yêu cầu
  • Đặt hàng: 0967100809 – Mr. Mẫn