Bục Giảng – B13

Bục Giảng bằng gỗ cho Nhà Dòng và Nhà Thờ

  • Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
  • Màu sắc: Tự nhiên
  • Đặt hàng: 0931450314 – Mr. Dũng