Tượng Thánh Gia – HF02

Tượng Thánh Gia, điêu khắc Công Giáo

  • Chất liệu: Pơmu
  • Màu sắc: tự nhiên
  • Kích thước tượng: điêu khắc theo yêu cầu
  • Liên hệ: 0931450314 | 0936705844(Zalo)