Bục Giảng – B12

Bục Giảng bằng gỗ cho nhà Dòng và Nhà Thờ

  • Chất liệu: gỗ Tần Bì
  • Màu sắc: màu lau cổ điển, nhấn sáng tối nổi khối
  • Đặt hàng: 0967100809 – Mr. Mẫn