Bục Giảng – B27

Bục Giảng, bục đọc sách Thánh

  • Chất liệu: gỗ Tần Bì
  • Màu sắc: màu lau cổ điển
  • Đặt hàng: 09 314 50 314 – Mr. Dũng