Bục Giảng – B28

Bục Giảng kiểu Gothic cho Nhà Dòng và Nhà Thờ

  • Chất liệu: gỗ Tần Bì
  • Màu sắc: Màu lau cổ điển
  • Đặt hàng: 09314.50.314 – Mr. Dũng