Tượng Lòng Thương Xót Chúa – GS29

Tượng Lòng Thương Xót Chúa, điêu khắc Công Giáo

  • Chất liệu: gỗ Sao
  • Kích thước điêu khắc theo yêu cầu
  • Liên hệ: 0931450314 | 0936705844(Zalo)