Nhà Tạm JHS – NT19

Nhà Tạm JHS bằng gỗ cho Nhà Dòng và Nhà Thờ

  • Chất liệu: Gỗ Gõ đỏ
  • Kích thước: Đặt theo yêu cầu
  • Đặt hàng: 0931450314 – Mr. Dũng