Nhà tạm có tầm quan trọng lớn đối với các tín hữu Công giáo vì nó là nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, là chính Chúa Giêsu Kitô hiện diện thực sự. Điều này có nghĩa là, bất cứ khi nào các tín hữu Công giáo đến nhà thờ, họ có thể đến chầu Thánh Thể và gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô cách thân mật.

Tóm lại, nhà tạm có tầm quan trọng lớn đối với các tín hữu Công giáo vì nó là nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, là chính Chúa Giêsu Kitô hiện diện thực sự. Nhà tạm là một nơi để các tín hữu Công giáo thể hiện lòng yêu mến và biết ơn đối với Chúa Giêsu Kitô, tìm kiếm sự bình an và an ủi, và cầu xin Chúa ban ơn giúp đỡ.

Xem thêm : Tầm quan trọng của Nhà Tạm trong giáo hội Công Giáo

Nhà Tạm, nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa

Nhà Tạm, nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa và các quy định (1) (1)

Luật Gode về Nhà tạm được quy định trong ba điều 1268, 1269 và 1271. Điều đầu tiên nói về nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, hoặc nơi đặt Nhà tạm; thứ hai, về chính đền tạm, về vị trí, cách xây dựng và trang trí của nó; và cái thứ ba là ngọn đèn trước đền tạm.

Ba đoạn của điều 1268 liên quan đến chủ đề này được đọc như sau:

 • Mình Thánh Chúa không thể được lưu giữ liên tục hoặc thường xuyên trên nhiều bàn thờ trong cùng một nhà thờ.
 • Mình Thánh Chúa phải được đặt ở nơi trang trọng nhất, và do đó, thường là trên bàn thờ chính, trừ khi có một nơi khác thuận tiện hơn và thích hợp hơn cho việc tôn kính và tôn thờ Bí tích tôn nghiêm này. Tuy nhiên, các quy tắc liên quan đến ba ngày cuối cùng của Tuần Thánh phải được tuân thủ.
 • Trong các nhà thờ chính tòa, đại học và tu viện, trong đó ca đoàn cử hành tại bàn thờ chính, Bí tích Thánh Thể, theo quy luật, được lưu giữ trong một nhà nguyện khác hoặc trên một nơi khác ngoài bàn thờ cao, để không gây trở ngại. với các dịch vụ.

Đoạn đầu tiên của bộ luật này đưa ra quy tắc chung là Mình Thánh Chúa chỉ được lưu giữ trên một bàn thờ trong cùng một nhà thờ, và do đó không được đặt trên hai hoặc nhiều bàn thờ nữa. Chỉ có một ngoại lệ được thực hiện đối với luật chung này; và điều đó có lợi cho các nhà thờ nơi việc tôn thờ Thánh Thể liên tục được thực hiện. Theo sắc lệnh của Thánh Bộ Nghi thức ngày 18 tháng 5 năm 1878, các nhà thờ này phải có một nhà tạm khác trên một bàn thờ khác, tại đó các tín hữu có thể được rước lễ.

Cần lưu ý rằng văn bản nói: Mình Thánh Chúa không được lưu giữ liên tục hoặc thường xuyên trên nhiều bàn thờ trong cùng một nhà thờ. Dẫu vậy, có thể có những lúc Mình Thánh Chúa được lưu giữ trên nhiều bàn thờ trong một thời gian. Một trong những dịp như vậy là việc cử hành Bốn Mươi Giờ(chầu Thánh Thể), để việc sùng kính này được tiếp tục không gián đoạn.

Trong trường hợp đó, điều thích hợp là Mình Thánh Chúa phải được lưu giữ trên một bàn thờ khác ngoài bàn thờ chầu, và bàn thờ này để cho Rước lễ. Cũng hợp lý khi chuyển Mình Thánh Chúa, từ bàn thờ thông thường sang bàn thờ khác, được cung hiến cho một vị thánh đặc biệt hoặc một trong các mầu nhiệm đức tin của chúng ta, nếu có lòng sùng kính đặc biệt, chẳng hạn như Tam Nhật Vượt Qua hoặc tuần cửu nhật, được tổ chức để tôn vinh vị thánh hoặc mầu nhiệm đó, và sau đó là Chầu Thánh Thể.

Đoạn thứ hai của giáo luật chỉ định một nơi hoặc một bàn thờ mà Mình Thánh Chúa phải được lưu giữ, bằng cách nói rằng nơi đó phải nổi bật nhất và tôn kính nhất trong nhà thờ. Vì bàn thờ thường là nơi nổi bật và tôn kính nhất trong nhà thờ, nên Mình Thánh Chúa phải được đặt trên bàn thờ đó.

Có thể có một ngoại lệ, nếu trong nhà thờ có một bàn thờ khác thích hợp hơn và phù hợp hơn cho việc tôn kính Bí Tích Thánh Thể. Quy tắc chung về việc để Mình Thánh Chúa thường xuyên trên bàn thờ cao không ảnh hưởng đến các quy định liên quan đến việc lưu giữ Mình Thánh Chúa trong ba ngày cuối Tuần Thánh.

Trong thực tế, vào Thứ Năm Tuần Thánh, Mình Thánh dùng để phục vụ các Đấng đã được thánh hóa vào Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ được mang đến Nhà Tạm phụ, đã được chuẩn bị sẵn trong một nhà nguyện bên hông của nhà thờ, và để ở đó cho đến sáng hôm sau. Các Bánh thánh hiến khác được lấy ra khỏi bàn thờ chính và đặt trong một nhà nguyện tách biệt với nhà thờ.

Để hoàn tất chủ đề này, phải đề cập đến bốn đoạn của điều 1269 được đọc như sau:

 • Mình Thánh Chúa phải được lưu giữ trong một nhà tạm cố định ở giữa bàn thờ.
 • Nhà tạm phải được xây dựng khéo léo và khóa an toàn, trang trí phù hợp theo các quy tắc phụng vụ, không có vật dụng khác và được canh gác cẩn thận để không có nguy cơ phạm thánh.
 • Vì bất cứ lý do nào mà Bản Quyền thấy hợp lý, Mình Thánh Chúa có thể được lưu giữ ở nơi khác vào ban đêm, nhưng ở một nơi khá an toàn và thích hợp, và luôn luôn có khăn thánh lót ở dưới.
 • Chìa khóa của nhà tạm nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa phải được canh gác cẩn thận, và trách nhiệm canh giữ này thuộc về linh mục phụ trách nhà thờ hoặc nhà nguyện.

Nhà Tạm, chất liệu và cấu trúc

Nhà Tạm, nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa và các quy định (1) (1)

Đoạn thứ hai của quy định có năm hướng dẫn khác nhau về những điểm khác nhau liên quan đến Nhà Tạm.

Vấn đề đầu tiên được đề cập đến là việc xây dựng Nhà tạm, trong đó nói rằng nó phải có tay nghề khéo léo. Nhà Tạm phải được làm một cách khéo léo và đẹp mắt. Không có gì nói về vật liệu làm nên Nhà tạm. Nó có thể bằng gỗ, đá hoặc kim loại, và vật liệu càng quý giá thì Nhà tạm càng trở nên Thánh Thiêng hơn.

Điểm thứ hai yêu cầu Nhà tạm phải được đóng kín xung quanh. Điều này đòi hỏi cửa phải được cung cấp ổ khóa và chìa khóa.

Điểm thứ ba liên quan đến việc trang hoàng của Nhà tạm. Nó phải phù hợp với luật phụng vụ. Những quy định chính yếu về vấn đề này, như được ghi trong Nghi thức Rôma, các sắc lệnh của Thánh Bộ Giám mục về Nghi thức, cũng như trong các công việc về phụng vụ thánh, yêu cầu lót một khăn thánh và đặt Mình Thánh Chúa trên đó.

Các bức vách bên trong Nhà Tạm phải được lót bằng lụa, nhung, bạc, vàng hoặc vật liệu tốt khác, và rằng bên ngoài hoặc cửa được che bằng một tấm màn che. Tấm màn che này có thể có màu trắng hoặc cùng màu với văn phòng hiện nay. Tuy nhiên, vào ngày Lễ Các Linh Hồn, trong các đám tang và những dịp tương tự khác, khi Thánh lễ được cử hành trong lễ phục màu đen, mạng che Nhà Tạm không phải màu đen mà là màu tím.

Điểm thứ tư quy định không được giữ gì trong Nhà tạm ngoại trừ Mình Thánh Chúa. Phần này có lẽ liên quan đến phong tục trước đây là cất giữ thánh tích trong nhà tạm. Điều này đã bị cấm bởi một sắc lệnh của Thánh Bộ Giám mục và Chính quy, ngày 3 tháng 5 năm 1693.

Điểm thứ năm khuyến cáo rằng nhà tạm phải được canh gác cẩn thận để loại trừ mọi nguy cơ xúc phạm.

Nhà Tạm và đèn Nhà Tạm

Nhà Tạm, nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa và các quy định (1) (1)

Ít nhất một ngọn đèn phải được thắp sáng cả ngày lẫn đêm trước Nhà Tạm, nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa. Trong đèn này phải sử dụng dầu ô liu hoặc sáp ong; nhưng ở những nơi không có sẵn dầu ô liu thì có thể sử dụng các loại dầu khác với sự cho phép của thông thường khác, nhưng phải là dầu thực vật, nếu có thể.

Điều luật này quy định rằng ít nhất một ngọn đèn phải cháy liên tục trước Nhà Tạm chứa Mình Thánh Chúa. Ngọn đèn này có thể ở ngay trước Nhà tạm, treo xuống từ trần hoặc vòm cung thánh, như trường hợp của nhiều nhà thờ giáo xứ; hoặc nó có thể được gắn chặt bằng giá đỡ trên tường bên cạnh Nhà Tạm; hoặc nó có thể được đặt trên bàn thờ cạnh Nhà tạm.

Nhiên liệu phải là dầu ô liu hoặc sáp ong; nếu sử dụng dầu và không có dầu ô liu thì Bản quyền có thể cho phép sử dụng các loại dầu khác, dầu thực vật, nếu có thể. Trong số này có thể kể đến dầu hạt lanh và dầu mè. Việc sử dụng đèn điện, vốn được cho phép trong thời kỳ cuối chiến tranh theo sắc lệnh của Bộ Nghi lễ ngày 23 tháng 11 năm 1916, hiện nay bị loại trừ theo quy định này, và do đó không nên sử dụng. Tuy nhiên, đèn điện có thể được sử dụng trên Bàn Thờ để hỗ trợ việc đọc sách và trang trí.

Tất cả những quy định chi tiết này của Gode cho thấy rất rõ ràng mong muốn của Giáo hội thể hiện trong mọi việc sự tôn trọng sâu sắc nhất đối với Bí tích Thánh Thể. Ước muốn này xuất phát từ niềm tin vững chắc vào sự hiện diện thực sự của Chúa chúng ta trong Bí tích Thánh Thể.

Tổng kết

Nhà tạm là nơi lưu giữ Thánh Thể Chúa Kitô trong các nhà thờ Công Giáo. Thánh Thể là Mình và Máu Chúa Kitô, được biến đổi từ bánh và rượu trong Thánh lễ. Nhà tạm là một nơi thánh để tôn kính Thánh Thể và cầu nguyện với Chúa Kitô.

Ý nghĩa của nhà tạm Công Giáo là:

 • Biểu thị sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế gian. Thánh Thể là Chúa Kitô thực sự hiện diện, nên nhà tạm là nơi Chúa Kitô hiện diện một cách đặc biệt.
 • Là nơi để các tín hữu cầu nguyện với Chúa Kitô. Nhà tạm là một nơi yên tĩnh và trang nghiêm, nơi các tín hữu có thể đến để cầu nguyện với Chúa Kitô một cách riêng tư.
 • Là nơi để các tín hữu tôn kính Chúa Kitô. Nhà tạm là nơi để các tín hữu thể hiện lòng tôn kính đối với Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại để cứu độ nhân loại.
 • Theo truyền thống của Giáo hội Công Giáo, nhà tạm thường được đặt ở một nơi trang trọng trong nhà thờ, thường là ở cung thánh. Nhà tạm thường được làm bằng vật liệu quý giá, như vàng, bạc hoặc đá quý. Bên trong nhà tạm thường có một cửa sổ nhỏ, nơi các tín hữu có thể nhìn thấy Thánh Thể.

Các tín hữu thường đến nhà thờ để cầu nguyện, tôn kính và tôn vinh trước Nhà Tạm, là nơi hiện diện của Chúa chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Họ thường cầu nguyện cho bản thân, gia đình và những người thân yêu. Họ cũng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình và hạnh phúc.

Nhà tạm là một biểu tượng quan trọng của đức tin Công giáo. Nó nhắc nhở các tín hữu về sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế gian và về tình yêu của Ngài dành cho nhân loại.

Đôi nét về Shop Công Giáo online

Jbcatholic chuyên điêu khắc tượng gỗ Công Giáo và đồ dùng phụng tự cho nhà Dòng và Nhà Thờ
Jbcatholic mong muốn với những nỗ lực của tập thể, sẽ giúp thăng hoa thêm cho đời sống đạo của đại cộng đồng dân Chúa.
Xem thêm các mẫu tượng Nhà Tạm đẹp tại đây

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *