Kinh Ông Thánh Giuse

Kinh ông Thánh Giuse

Lạy Thánh Giuse, Đấng làm Cha của Con Thiên Chúa,
chúng con tin tưởng và cầu xin Chúa.
Xin hãy thương nhận lời chúng con,
và ban cho chúng con ơn gì chúng con đang xin.

Lạy Thánh Giuse,
Chúa là Đấng chăm sóc và bảo vệ gia đình Thánh Gia,
xin giúp chúng con biết sống yêu thương và gắn bó với nhau.
Xin giúp chúng con biết tha thứ cho nhau,
và luôn biết thông cảm, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn.

Lạy Thánh Giuse,
Chúa là Đấng luôn canh thức và che chở cho những người nghèo khổ,
xin giúp chúng con biết yêu thương và giúp đỡ người nghèo,
để họ được sống no ấm và hạnh phúc.

Lạy Thánh Giuse,
Chúa là Đấng luôn bảo vệ Hội Thánh,
xin giúp chúng con luôn trung thành với Chúa,
và luôn sống bác ái yêu thương,
để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và hạnh phúc.

Lạy Thánh Giuse,
Chúng con tin tưởng và cậy trông vào Chúa,
xin hãy thương nhận lời chúng con,
và ban cho chúng con ơn gì chúng con đang xin.

Lạy Thánh Giuse,
Chúng con xin dâng lên Chúa
nhờ lời cầu bầu của Rất Thánh Trinh Nữ Maria,
Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ của chúng con.
Amen.

HOẶC

Lạy Thánh Giuse, Đấng Cha nuôi Đức Chúa Giêsu,

Đấng bảo vệ và che chở Hội Thánh,

Chúng con xin dâng lên Ngài lời cầu nguyện này,

Với lòng tin cậy và kính mến.

Lạy Thánh Giuse,

Ngài là người công chính và thánh thiện,

Được Thiên Chúa tuyển chọn để làm bạn trăm năm của Đức Mẹ Maria,

Và làm Cha nuôi của Đức Chúa Giêsu.

Ngài đã luôn trung thành với Thiên Chúa,

Và luôn yêu thương chăm sóc Đức Mẹ và Đức Chúa Giêsu.

Lạy Thánh Giuse,

Chúng con xin Ngài cầu bầu cho chúng con,

Để chúng con biết sống yêu thương và vâng phục Thiên Chúa,

Như Ngài đã làm.

Lạy Thánh Giuse,

Ngài là Đấng bảo vệ Hội Thánh,

Xin Ngài cầu bầu cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an,

Được loan báo Tin Mừng đến mọi người trên thế giới.

Lạy Thánh Giuse,

Chúng con đang gặp khó khăn trong cuộc sống này,

Xin Ngài cầu bầu cho chúng con,

Để chúng con biết vượt qua những khó khăn ấy,

Và được sống hạnh phúc trong Chúa.

Lạy Thánh Giuse,

Chúng con xin Ngài ban cho chúng con ơn được ơn cứu rỗi,

Để một mai chúng con được về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

Lạy Thánh Giuse, xin cứu giúp chúng con.

Lạy Thánh Giuse, xin cầu thay nguyện giúp chúng con.

Lạy Thánh Giuse, xin phù hộ chúng con.

HOẶC

Lạy ông Thánh Giuse, Đấng có quyền thế trước mặt Thiên Chúa,

Chúng con tin kính và yêu mến ông,

Vì ông là Cha nuôi của Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Thế của chúng con.

Ông đã được Thiên Chúa chọn làm bạn trăm năm của Đức Maria,

Và đã được trao phó chăm sóc Chúa Giêsu từ lúc còn thơ ấu.

Ông đã yêu thương và bảo vệ Chúa Giêsu cách chu đáo,

Và đã dạy dỗ Chúa Giêsu về đường lối của Thiên Chúa.

Ông cũng đã chăm sóc Đức Maria cách ân cần,

Và đã giúp đỡ bà trong mọi khó khăn.

Lạy ông Thánh Giuse,

Chúng con xin ông cầu bầu cho chúng con trước mặt Thiên Chúa.

Xin ông giúp chúng con biết sống hiếu thảo với cha mẹ,

Biết yêu thương vợ con,

Và biết dạy dỗ con cái theo đường lối của Chúa.

Xin ông cũng giúp chúng con biết trung thành với Chúa,

Và biết yêu thương tha nhân.

Lạy ông Thánh Giuse,

Chúng con tin tưởng rằng lời cầu bầu của ông sẽ được Thiên Chúa nhậm lời.

Chúng con xin cảm tạ ông vì đã luôn che chở và phù hộ chúng con.

Chúng con xin dâng lên ông lời cầu nguyện này,

Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.

Cầu nguyện với ông Thánh Giuse

Chúng ta có thể cầu nguyện với ông Thánh Giuse bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Chúng ta có thể cầu nguyện một mình hoặc cùng với người khác. Chúng ta có thể cầu nguyện bằng lời nói hoặc bằng tâm tình.

Khi cầu nguyện với ông Thánh Giuse, chúng ta hãy nhớ đến những phẩm chất cao quý của ông, như lòng yêu thương, sự hy sinh, và lòng trung thành. Chúng ta cũng hãy nhớ đến những lời cầu bầu của ông luôn được Thiên Chúa nhậm lời.

Chúng ta có thể cầu nguyện với ông Thánh Giuse để xin ông giúp đỡ trong những khó khăn của cuộc sống, chẳng hạn như:

  • Xin ông giúp chúng ta biết sống hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương vợ con, và dạy dỗ con cái theo đường lối của Chúa.
  • Xin ông giúp chúng ta trung thành với Chúa, và biết yêu thương tha nhân.
  • Xin ông giúp chúng ta vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống.

Chúng ta cũng có thể cầu nguyện với ông Thánh Giuse để xin ông ban cho chúng ta ơn bình an, hạnh phúc, và ơn cứu rỗi.

Mời bạn hãy cầu nguyện với ông Thánh Giuse mỗi ngày, để ông luôn che chở và phù hộ bạn.

Lời nguyện kết thúc

Lạy ông Thánh Giuse,

Chúng con xin phó thác chúng con và gia đình chúng con cho ông.

Xin ông che chở chúng con khỏi mọi nguy hiểm,

Và ban cho chúng con ơn bình an và hạnh phúc.

Amen.

Ý nghĩa kinh ông Thánh Giuse

Ý nghĩa của kinh Ông Thánh Giuse là thể hiện lòng tôn kính và tín thác vào thánh Giuse như là một vị bảo trợ và người trung gian trong việc cầu nguyện và xin ơn. Kinh này được chia làm hai phần chính:

Phần thứ nhất là lời cầu xin sự phù hộ của thánh Giuse đối với Giáo hội. Trong phần này, chúng ta khẩn cầu thánh Giuse cầu nguyện cho Giáo hội được vững vàng trong đức tin, được bảo vệ khỏi các thế lực thù địch và được ơn thánh hóa.

Phần thứ hai là lời cầu xin sự giúp đỡ của thánh Giuse đối với mỗi người tín hữu. Trong phần này, chúng ta cầu xin thánh Giuse ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, ơn can đảm, ơn trung thành và ơn thoát khỏi mọi nguy hiểm.

Kinh Ông Thánh Giuse cầu cho các tín hữu

Kinh Ông Thánh Giuse là một lời cầu nguyện rất ý nghĩa đối với mỗi người tín hữu. Khi đọc kinh này, chúng ta thể hiện lòng tôn kính và tín thác vào thánh Giuse, đồng thời xin thánh Giuse cầu nguyện cho chúng ta được ơn lành của Thiên Chúa.

Ngoài ra, kinh Ông Thánh Giuse còn có một số ý nghĩa khác như:

  • Thể hiện lòng yêu mến và biết ơn đối với thánh Giuse. Thánh Giuse là người cha nuôi của Chúa Giêsu, là người bạn đời của Đức Maria. Ngài đã có công lớn trong việc bảo vệ và nuôi dưỡng Chúa Giêsu, đồng thời cũng là người đã giúp đỡ Đức Maria trong suốt cuộc đời của bà.
  • Nhắc nhở chúng ta về vai trò của người cha trong gia đình. Thánh Giuse là một người cha gương mẫu, luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ gia đình của mình. Ngài là tấm gương sáng cho tất cả những người cha trong gia đình.
  • Khuyến khích chúng ta noi gương thánh Giuse. Thánh Giuse là một người công chính, nhân hậu và khiêm nhường. Ngài là tấm gương sáng cho tất cả những người tín hữu noi theo.

Vì vậy, việc đọc kinh Ông Thánh Giuse là một việc làm rất ý nghĩa và cần thiết đối với mỗi người tín hữu. Nhìn chung, kinh ông thánh Giuse là một lời cầu nguyện thể hiện lòng tôn kính và tín thác của người cầu nguyện vào thánh Giuse, người được coi là vị bảo trợ của Giáo hội.

Kinh cũng là một lời xin ơn, cầu xin thánh Giuse ban cho người cầu nguyện những ơn cần thiết trong cuộc sống, như ơn bảo vệ, ơn soi sáng, ơn an ủi, và ơn giúp đỡ trong những lúc khó khăn.

Xưởng mộc, điêu khắc Công Giáo tại TPHCM

Jbcatholic chuyên về cung cấp đồ dùng trong phụng tự và điêu khắc tượng gỗ nghệ thuật Công Giáo cho nhà Dòng và Nhà Thờ tại TP. Hồ Chí Minh. Xin liên hệ để được chúng con tư vấn và báo giá về đồ dùng phụng tự bằng gỗ và điêu khắc tượng gỗ Công Giáo cho quý cộng đoàn! Chúng con xin chân thành cảm ơn !
Xem thêm các mẫu Thánh Giuse đẹp tại đây

Đồ Dùng Phụng Tự Công Giáo TPHCM

Điêu khắc tượng gỗ Công Giáo TPHCM
———————————– 
QUÝ KHÁCH HÀNG QUAN TÂM XIN LIÊN HỆ:
☎ Hotline: 0967100809 – Mr. Mẫn

Địa chỉ xưởng: 18 Đường Tam Bình, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
🌐 Website: https://jbcatholic.com/

Xem video sản phẩm

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *