Tượng Dung Nhan Chúa – JP05

Tượng Dung nhan Chúa, điêu khắc Công Giáo

  • Tượng được điêu khắc từ gốc rễ Trai tự nhiên
  • Kích thước: tượng 34 x 28 cm (dày 14cm), Thánh Giá 53 x 42 cm
  • Màu sắc tự nhiên của gỗ trai
  • Liên hệ: 0931450314 | 0936705844(Zalo)