Tượng Dung nhan Chúa – JP01

Tượng Dung Nhan Chúa – JP01, điêu khắc Công Giáo

  • Tượng được điêu khắc từ gốc rễ Trai tự nhiên
  • Kích thước cao 45cm
  • Màu sắc tự nhiên của gỗ trai
  • Liên hệ: 0931450314 | 0936705844(Zalo)