Bục Giảng – B26

Bục Giảng bằng gỗ cho Nhà Dòng và Nhà Thờ

  • Chất liệu: gỗ Tần Bì
  • Màu sắc: Màu lau
  • Đặt hàng: 0967100809 – Mr. Mẫn