Ngày 25 tháng 3, Giáo hội cử hành Lễ Trọng Truyền Tin. Đó là sự kiện trong Kinh thánh mà chúng ta tưởng nhớ với Mầu nhiệm 5 Sự Vui, Năm Sự Vui đầu tiên của Kinh Mân Côi. Lễ Truyền Tin tưởng niệm cuộc gặp gỡ giữa thiên thần Gabriel và Đức Trinh Nữ Maria, ngày Thiền thần Gabriel báo tin cho Đức Mẹ biết rằng Mẹ sẽ thụ thai Đấng Cứu Thế và lời Xin Vâng từ Đức Trinh Nữ.

Bữa tiệc này vô cùng đặc biệt vì đó là thời điểm làm thay đổi thế giới. Đó là ngày lễ lớn của Đức Maria và là ngày Giáo hội kỷ niệm Sự nhập thể của Chúa Giêsu Kitô, đúng chín tháng trước lễ kỷ niệm sinh nhật của Người vào ngày 25 tháng 12.

Tổng lãnh thiên thần Grabriel trong Kinh Thánh

Tổng lãnh thiên thần Gabriel và sứ mệnh truyền tin

Tổng lãnh thiên thần Gabriel được tìm thấy ba lần theo tên trong Kinh thánh Công giáo, một lần trong Cựu Ước và hai lần trong Tân Ước.

Trong Cựu Ước, Tổng lãnh thiên thần Gabriel hiện ra với Daniel và báo trước thời điểm Đấng Mê-si-a đến. Trong Tân Ước, Tổng lãnh thiên thần Gabriel lần đầu tiên được sai đến với ông Dacaria để thông báo về sự ra đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, người sẽ dọn đường cho Chúa. Tiếp theo, ông được gửi đến Đức Trinh Nữ Maria để thông báo về sự ra đời của Chúa Giêsu. Cả ba lần xuất hiện của Tổng lãnh thiên thần Gabriel trong Kinh Thánh đều có một chủ đề chung, đó là việc truyền tin về sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a.

Tổng lãnh thiên thần Grabriel là ai?

Tổng lãnh thiên thần Gabriel và sứ mệnh truyền tin

Theo truyền thống của Giáo hội, Tổng lãnh thiên thần Gabriel là 1 trong 7 tổng lãnh thiên thần và là một trong ba thiên thần duy nhất được nhắc đến tên trong Kinh thánh Công giáo (những thiên thần còn lại là Tổng lãnh thiên thần Michael và Tổng lãnh thiên thần Raphael).

Tổng lãnh thiên thần Gabriel cũng được cho là thiên thần đã hiện ra với Thánh Giuse, và là thiên thần báo tin về sự ra đời của Chúa Giêsu cho các mục đồng vào đêm Giáng sinh (mặc dù Kinh thánh không nói đến tên của những thiên thần này).

Nếu điều này là đúng thì Tổng lãnh thiên thần Gabriel xuất hiện năm lần trong Kinh thánh, và có thể là lần thứ sáu: Vì vai trò đặc biệt của Tổng lãnh thiên thần Gabriel là loan báo về Đấng Mê-si-a, ngài cũng được cho là tổng lãnh thiên thần sẽ loan báo Sự Tái lâm của Chúa Kitô vào lúc ngày tận thế, như đã được tiên tri trong câu Kinh thánh:

“Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên;” (1 Tx 4:16).

Tổng lãnh thiên thần Grabriel và sứ mệnh truyền tin

Tổng lãnh thiên thần Gabriel

Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Ngài sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Ngài.  Ngài sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Ngài sẽ vô cùng vô tận”

Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “
Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
 
Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi” (Luca 1: 26-38)
 
Trong khung cảnh Kinh thánh, việc Truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria là việc Thiên Chúa đề xuất một kế hoạch, một chương trình cứu độ, và Ngài chờ đợi một câu trả lời từ con người, được thực hiện với sự đồng ý của Đức Trinh Nữ ở vị trí của nhân loại.
 
Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”, những lời này là lời thông báo của Thiên thần với Mẹ Maria về thời kỳ thai nghén của Mẹ: Mẹ sẽ sinh ra Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian.
 
Khi nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”, Đức Maria trở thành Mẹ của Đấng Cứu Độ và của Thiên Chúa trước khi trở thành Mẹ của Giáo hội dưới chân thập giá.
 
Thái độ “Fiat – Xin vâng” của Đức Maria, khi tiếp nhận lời truyền tin đáng kinh ngạc này, là kiểu mẫu của người Kitô hữu tìm cách đón nhận lời Thiên Chúa.

Lễ Truyền Tin: tôn vinh Chúa Giêsu và Đức Maria

Tổng lãnh thiên thần Gabriel và sứ mệnh truyền tin

Lễ Truyền Tin phải là một ngày đặc biệt đối với mỗi người chúng ta, lòng chúng ta tràn ngập lòng biết ơn khi chúng ta cử hành Ngôi Lời Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa Ba Ngôi – khi Chúa Giêsu Kitô đi vào không gian và thời gian, mặc lấy thân xác con người để hòa giải chúng ta đối với Chúa.

Đây cũng là một ngày để nhớ về Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ là một người Mẹ mẫu mực nhân đức và là người chuyển cầu vĩ đại của chúng ta trên thiên đàng, Đấng đã được tạo dựng Vô Nhiễm Nguyên Tội vào thời điểm khi Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa.

Đây cũng là ngày để tưởng nhớ vị thiên thần mang tin tốt lành, Tổng lãnh thiên thần Gabriel. Cái tên “Gabriel” có nghĩa là “người của Thiên Chúa” hay “Thiên Chúa là sức mạnh của tôi”, một thiên thần rất thích hợp để Thiên Chúa phái đến làm sứ giả của Ngôi Lời Nhập Thể!

Truyền tin là chủ đề yêu thích của nhiều nghệ sĩ Công giáo, Tổng lãnh thiên thần Gabriel là thiên thần được miêu tả trong nhiều màn trình diễn nổi tiếng của Nghệ thuật Truyền tin.

Lạy Tổng lãnh thiên thần Grabriel, xin cầu nguyện cho chúng con trong ngày đặc biệt này, Lễ Truyền Tin, và xin loan báo cho thế giới một lần nữa sự quang lâm của Chúa Kitô!

Kinh cầu Tổng lãnh thiên thần Grabriel

Lạy ơn Đức Thánh Gabriel Tổng lãnh Thiên thần,/

Xưa đã hiện xuống chào mừng Rất thánh Đồng trinh Maria rằng:/

Kính mừng Maria đầy ơn phúc,/

Đức Chúa Trời ở cùng Bà./

Chúng con xin Đức thánh Gabriel cầu cho chúng con./

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa./

Lạy ơn Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng/

Đã chọn Đức thánh Gabriel Tổng lãnh Thiên thần/

Truyền tin rất mầu nhiệm Đức Chúa Con ra đời chuộc tội cho cả loài người ta,/

Thì chúng con xin Đức Chúa Trời thương đến chúng con/

Là kẻ kính mừng Đức thánh Gabriel,/

Cho được ăn mày ơn Người phù hộ/

Cầu bầu cho chúng con trước mặt Đức Chúa Trời./

Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Đôi nét về Shop Công Giáo online

Jbcatholic chuyên điêu khắc tượng gỗ Công Giáo và đồ dùng phụng tự cho nhà Dòng và Nhà Thờ
Jbcatholic mong muốn với những nỗ lực của tập thể, sẽ giúp thăng hoa thêm cho đời sống đạo của đại cộng đồng dân Chúa.
Xem thêm các mẫu Thiên Thần đẹp tại đây

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *