ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Ngày 15 tháng 8

“Một điềm lạ vĩ đại đã xuất hiện trên trời; một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.”

Dẫn nhập

Mỗi năm vào ngày 15 tháng 8, chúng ta mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, một Ngày Lễ Trọng. Theo Thánh Phê-rô Canisiô, Tiến sĩ Hội thánh, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là lễ lớn nhất trong tất cả các lễ kính Đức Mẹ và do đó giữ vị trí cao nhất trong tất cả các lễ. Tại sao?

Đức Mẹ Lên Trời

Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Theo hai cha Pohle và Scheeben, mấy thế kỷ đầu không có dấu tích gì về lòng tin Đức Mẹ Maria lên trời. Nhưng một cái quách (sarcophagus) đầu thế kỷ IV, hiện ở nền nhà thờ Santa Engracia thành Saragossa (Tây Ban Nha), có bức chạm trổ hình Đức Mẹ lên trời. Và chứng tích của Thánh Epiphanô cho biết niềm tin Mẹ Maria bất tử và thân xác Mẹ vinh quang đã được truyền bá sâu rộng trong một ít giáo đoàn như Antiokia.

Các Thánh Giáo Phụ

Các Thánh Giáo phụ trong những thế kỷ đầu, như các Thánh Môđestô, Basiliô, Giêrônimô, Augustinô, Germanô, Đamascenô, và Thêôđôrê Studium, đồng thanh tung hô bước vinh quang của Mẹ Maria do chức phẩm Thiên Mẫu và đức Đồng Trinh của Mẹ . 

Riêng Thánh Đamascênô nói: “Cần thiết rằng Con Thiên Chúa, khi sinh ra, đã gìn giữ vẹn tuyền đức Trinh của Mẹ, thì phải gìn giữ Mẹ khi chết, khỏi hư hoại. Đấng đã cưu mang Đấng Tạo Hoá cần được ở trong cung điện của Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa cần phải có tất cả mọi điều thuộc về Con của Mẹ và cần được mọi thụ tạo tôn vinh”.

Do xác tín và ngợi khen “Chức phẩm Thiên Mẫu” và “Đức Đồng Trinh” của Mẹ là hai căn nguyên bước vinh quang của Người, Thánh Epiphanô mở đường cho lòng tin và sự xác quyết của các Thánh Giáo phụ, các Đức Giáo hoàng, các Giám mục, các nhà thần học và toàn thể Giáo hội.

Các Đức Giáo Hoàng

– Đức Adrianô I và Đức Pascalê I có những đồ thờ trang trí bằng hình ảnh Đức Mẹ lên trời. 

– Đức Alexanđrô III nói: “Mẹ Maria thụ thai không bị xấu hổ, sinh con không bị đau đớn, từ trần không bị hư hoại trong mồ, vì theo lời Thiên thần, Mẹ đã được đầy ơn”.

– Đức Thánh Giáo Hoàng Piô V sửa đổi lại kinh Phụng vụ với bài đọc lễ Đức Mẹ Lên Trời.

– Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XIV: Về ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời, Giáo hội đọc các bài giảng của thánh Đamascenô và thánh Bênađô, thấy rõ ràng Rất Thánh Trinh Nữ lên trời cả hồn và xác. Đó là một dấu chỉ và một bằng chứng niềm tin của Giáo hội.

– Đức Giáo Hoàng Piô XII nối tiếp các Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm về niềm tin đó. Trong Thông điệp “Corporis Mystici” ngày 29-6-1943, Ngài viết: “Chúng ta hãy nài xin Mẹ rất thánh của mọi phần tử của Chúa Kitô mà Ta đã tín thác hiến dâng loài người cho Trái Tim Mẹ. Ngày nay ở trên trời, thân xác và linh hồn Mẹ toả sáng trong vinh quang, hiển trị cùng với Con của Mẹ”.

Các Đức Giám Mục và toàn Giáo Hội

Ngày 23-2-1870, 200 Giám mục của Công đồng Vatican I làm đơn thỉnh nguyện Đức Thánh Cha định tín Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. 

Năm 1920, 260 Giám mục từ nhiều nước, cũng hợp ý tâu xin, đầu tiên là các Giám mục nước Ý, nước Pháp, trong khi các Hội Đồng Giám Mục nước Đức, Áo, Anh, và Thụy Sĩ còn im lặng. 

Năm 1934, sau năm năm chiến dịch “Forge Italiane” ráo riết vận động, 600 Tổng Giám mục và Giám mục đã chấp thuận cuộc trưng cầu dân ý khắp thế giới, tâu xin Toà thánh định tín.

Tại Pháp và Ý năm 1929, một hội cầu nguyện được thành lập để xin Chúa cho việc định tín được thành tựu.

Đại Hội Thánh Mẫu tại Nantes năm 1924 cũng bày tỏ nguyện vọng đó.

Các nhà thần học

Nối tiếp các Thánh Giáo phụ và Thẩm quyền của Giáo hội, các nhà thần học qua các thế kỷ, cũng tích cực đồng tâm nhất trí về tín lý Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời:

Thế kỷ XII và XIII có các Thánh Albertô, Bônaventura, Tôma, Fullertô và các nhà thần học Hugh St. Victor, Sicard Cremona, Durand Mende.

Thế kỷ XV có Thánh Antôniô và nhà thần học Gabriel Biel. Thế kỷ XVI có các Thánh Canisiô, Bellarminô, các nhà thần học Suarez, Soto, Đức Hồng y De Berulle và cả trường phái Pháp.

Thế kỷ XVII có các nhà thần học Billuart, Theophile Raynaud. 

Thế kỷ XVIII có Thánh Anphong, Đức Hồng y Lambertini (sau này là Đức Giáo hoàng Beneđictô XIV), các nhà thần học Sedlmayr, Trombelli. 

Thế kỷ XIX và XX có các nhà thần học Scheeben, Lannerz, Janssens, Lagrange, Jugie, Roschini, Balic, Bittremieux và Đức Hồng y Lépicier.

Theo cha Deneffe, từ cha Scheeben, có ít là 18 nhà thần học xác quyết rằng tín lý Mẹ hồn xác lên trời có thể định tín. 

Nhà thần học Sertillanges viết một câu rất dí dỏm về sự phục sinh của Mẹ: “Chúng tôi tin rằng đường lối mọi xác phàm phải ngoắt quay đi khi nói về Đức Trinh Nữ. Anh hùng ca của sâu bọ phải im bặt để chúng ta ca lên trên ngôi mộ này Hoan khúc Magnificat thay vì Ai khúc De profundis”. 

Như vậy, toàn thể Giáo Hội, cùng với các Thánh Giáo phụ, các Đức Giáo Hoàng và các nhà thần học, đều cùng một niềm tin Mẹ Maria lên trời cả hồn và xác. Do đó, cùng với nhà thần học Bainvel, Dân Chúa tin tưởng tín lý Mẹ Hồn Xác Lên Trời mau chóng được định tín.

Chuẩn bị định tín

Ngày 1-5-1946, với Thông điệp “Deiparae Virginis” gửi các Giám mục khắp Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Piô XII cho biết từ năm 1840 đến năm 1940, những đơn thỉnh nguyện tâu xin Toà Thánh định tín Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, đã đóng thành hai cuốn sách. Những đơn thỉnh nguyện này do các Đức Hồng Y, các Thượng Phụ Giáo Chủ, các Giám Mục, đặc biệt 200 Nghị Phụ Công đồng Vatican I, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các trường Đại học, các đoàn thể và đông đảo giáo dân.

Đức Thánh Cha xin các Đức Giám Mục cho ngài biết lòng sùng kính Đức Mẹ lên trời của hàng giáo sĩ, giáo dân của giáo phận các ngài và xin các ngài theo sự khôn ngoan, xét đoán thế nào về việc tuyên tín.

Ngày 30-10-1950, Đức Thánh Cha gửi tông thư cho Cơ Mật Viện, loan báo vào ngày mồng 1 tháng 11 năm 1950, một biến cố sẽ là niềm vui lớn lao cho toàn thế giới Công giáo. Đó là nhờ ơn soi động và sự trợ lực của Thiên Chúa, ngài sẽ tuyên tín Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. 

Một tia sáng mới sẽ bừng sáng trên vầng trán của Mẹ mà từ xa xưa, qua các thời đại, Giáo Hội cùng với các Giáo phụ, tiến sĩ và các nhà thần học vẫn tin tưởng mộ mến và sùng kính Đức Mẹ lên trời cả hồn xác. 

Đức Thánh Cha cũng hỏi ý kiến Cơ Mật Viện về việc ngài sẽ long trọng tuyên tín Mẹ Hồn Xác Lên Trời như một chân lý đã được Thiên Chúa mặc khải. 

Sau khi đã biết ý kiến tích cực đồng thuận, Đức Thánh Cha tỏ lòng hoan hỉ được các Hồng Y, Giám Mục đồng tâm nhất trí với ngài để chứng minh điều Giáo Hội vẫn tin tưởng, mộ mến và giảng dạy.

Ban hành tông hiến

Ngày mồng 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII ban hành Tông hiến “Thiên Chúa vô cùng đại lượng”, long trọng định tín Mẹ Maria linh hồn và xác lên trời là một tín điều buộc mọi người phải tin.

Đại lược tông hiến bất hủ này là: 

Sau khi chúc tụng lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa đã yêu thương quan phòng làm êm dịu những khổ đau, đem lại niềm an vui cho các dân tộc, Đức Thánh Cha nêu cao sự kiện ơn Chúa thương, dù giữa thời buổi nhiều người sai lạc chân lý và nhân đức, vẫn có nhiều cách biểu lộ đức tin, lòng sùng mến Mẹ Maria và những con cái Mẹ vẫn được khuyến khích chiêm niệm những đặc ân của Mẹ.

Thật vậy, từ muôn đời, Thiên Chúa đã đặc biệt yêu thương Mẹ và rồi ban cho Mẹ dạt dào những đặc ân mà Giáo hội nhận biết và khám phá ra. Nhưng thời đại của chúng ta đã được dành riêng để chiêm ngưỡng đặc ân Mẹ hồn xác lên trời.

Sau đó, Đức Thánh Cha lược qua tiến trình tín lý này qua đức tin của Giáo Hội, qua Phụng vụ, các Giáo phụ, các nhà thần học hằng tin tưởng Mẹ thụ thai, hạ sinh và nuôi dưỡng Chúa Kitô, thì sau cuộc đời này, Mẹ cũng được kết hợp với Chúa cả hồn và xác. Và Mẹ đã cùng với Chúa Kitô chiến thắng địch thù hoả ngục, thì Mẹ cũng được cùng với Chúa, khải hoàn vinh quang.

Đức Thánh Cha cũng kể qua cuộc chuẩn bị của ngài. Và ngài hy vọng rằng việc ngài định tín sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho thế giới quay về với Thiên Chúa Ba Ngôi, cho giáo dân thêm lòng sùng mến Mẹ hơn, hiểu biết giá trị đời sống con người và mục đích cao siêu của linh hồn và xác. Sau hết, đức tin vào Mẹ hồn xác lên trời sẽ làm thêm vững mạnh đức tin của chúng ta vào vinh phúc mai sau.

Định tín

Tín điều Mẹ Maria đầu thai vô nhiễm do Đức Piô IX tuyên tín năm 1854, đã là một viên bích ngọc rực sáng trên triều thiên của Mẹ, và là một luồng sáng rọi chiếu vào tín lý Đức Mẹ lên trời cả hồn xác đã loé sáng lên qua bao thế kỷ, để ngày nay, bừng sáng lên thành tín điều, thêm một viên hoàng ngọc trên triều thiên vinh quang của Mẹ. 

Do đó, Lễ Các Thánh ngày mồng 1 tháng 11 năm 1950, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Rôma, trước 40 Hồng y, 500 Tổng Giám mục và Giám mục, hàng trăm đại diện chính quyền các quốc gia, hàng ngàn linh mục tu sĩ nam nữ và hơn 700,000 dân chúng, dưới bầu trời tươi sáng, Đức Thánh Cha Piô XII sốt sắng cất tiếng trong máy vi âm, ngân vang khắp Quảng Trường Thánh Phêrô, vọng vang vào Đền Thờ chật ních hơn 80,000 dân chúng, vang xa khắp hoàn cầu, vang lên tới cung trời cao thẳm, những lời trịnh trọng tuyên tín: 

“Do uy quyền của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và với thẩm quyền của Ta, Ta phán quyết, tuyên ngôn, và định tín là tín điều đã được mạc khải rằng: Đức Maria, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa trọn đời đồng trinh, sau cuộc sống trần gian này, đã được phúc vinh quang Thiên đàng cả hồn và xác. Nếu ai cả dám tự tình chối bỏ hay nghi ngờ điều Ta đã định tín, thì họ phải biết rằng họ hoàn toàn phản bội đức tin Công giáo của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha vừa dứt lời, thánh ca Te Deum do tất cả mọi người trong Quảng Trường Thánh Phêrô ca lên hùng tráng hoà nhịp với những tiếng chuông trầm hùng của Đền Thánh Phêrô và của 400 đền thờ khắp thành Rôma, như cùng với toàn thể thần thánh trên trời, hân hoan reo mừng chúc tụng ngợi khen Mẹ vinh quang của Thiên Chúa, của Giáo Hội và của toàn thể loài người.

Lịch sử phụng vụ

Đầu tiên, Giáo Hội Đông Phương thành lập lễ tôn vinh Mẹ Thiên Chúa tại Giêrusalem sau Công đồng Êphêsô năm 431, và gọi là “Ngày của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa”.

Năm 380, giáo đoàn Antiôkia, và đầu thế kỷ VI, Giáo hội Đông Phương gọi là “Lễ Mẹ ly trần”. 

Năm 600, hoàng đế Maurice ra sắc lệnh mừng lễ này khắp nước Byzantine.

Khi quân Ba tư xâm chiếm Trung đông, các đan sĩ chạy sang Rôma năm 650, đem theo lễ này sang và đổi là “Lễ Đức Mẹ Lên Trời” và mừng vào ngày 15 tháng 8.

Rồi từ Rôma, lễ này được lan đến Milan và Tây Ban Nha.

Đức Thánh Cha Sergiô I tổ chức một cuộc rước long trọng sùng kính Đức Mẹ lên trời.

Thế kỷ VIII, lễ này lan sang Anh và Đức như Hội Đồng Giám Mục Áo tại Salzburg xác nhận, và sang Pháp do Hội Đồng Giám Mục Pháp tại Mayenne.

Dần dần, lễ này được lan tới tất cả các nước khắp thế giới.

Đức Giáo Hoàng Lêô IV qui định lễ Đức Mẹ Lên Trời có tuần tám ngày, và Đức Giáo Hoàng Nicolas I cho biết từ lâu, lễ Đức Mẹ Lên Trời có lễ Vọng ngày áp.

Thế kỷ thứ XIII, lễ Đức Mẹ Lên Trời còn có ngày chay trước lễ và là lễ long trọng nhất các lễ Đức Mẹ.

Thế kỷ XVI, theo nhà thần học Suarez, lễ này đặc biệt hơn mọi lễ Đức Mẹ, vì bày tỏ cho chúng ta thấy vinh quang, phần thưởng và sự khải hoàn của Rất Thánh Trinh Nữ.

Thời trung cổ, lễ Đức Mẹ Lên Trời là ngày làm phép mùa màng và các hoa trái đầu mùa.

Năm 1950, lễ Đức Mẹ Lên Trời có tầm quan trọng trong khắp Giáo hội do Đức Giáo Hoàng Piô XII định tín “Mẹ Maria lên trời cả hồn và xác” và qui định thành Lễ Trọng đặc biệt trong khắp Giáo hội với luật buộc mọi người tham dự Thánh lễ.

Năm 1970, Phụng vụ quy định lễ Đức Mẹ lên trời là một lễ Đức Mẹ duy nhất có lễ Vọng vào chiều ngày 14, trước chính ngày lễ 15 tháng 8.

10 điều tuyệt vời nhất khi Đức Mẹ Lên Trời

Đức Mẹ Lên Trời

Bởi vì việc Đức Mẹ Lên Trời là sự kiện hạnh phúc và hân hoan nhất trong cuộc đời của Mẹ – thậm chí còn hạnh phúc hơn cả Lễ Truyền tin và Giáng sinh của Chúa chúng ta. Dưới đây là mười điểm liên quan đến sự tuyệt vời của ngày lễ hôm nay:

1. Đức Trinh Nữ Maria, lần đầu tiên kể từ cuộc Khổ Nạn và Thăng Thiên, được đoàn tụ thể lý với Con của Mẹ, Chúa Giêsu, cho đến muôn đời, không bao giờ bị tách rời khỏi Ngài nữa.

2. Sứ mệnh trần thế lâu dài và khó khăn của Đức Mẹ với tư cách là người cộng tác trong công cuộc cứu chuộc loài người của Đấng Cứu Thế giờ đây đã hoàn tất; nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Mẹ đã kiên trì đến cùng trong sự hòa hợp hoàn hảo và tuân theo thánh ý Thiên Chúa.

3. Tại thời điểm này, Đức Mẹ đã hoàn thành tất cả những gì Mẹ mong mỏi, hy sinh, tìm kiếm, lao động, mong muốn, hy vọng, chờ đợi và cầu nguyện trong suốt cuộc đời mình.

4. Mẹ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc hoàn hảo và trọn vẹn trong toàn thể con người Mẹ, vì cả xác và hồn Mẹ được hiệp nhất trên trời (Đức Maria và Chúa Giêsu hiện đang ở trên trời với thể xác; linh hồn của các vị thánh khác sẽ được tái nhập thể xác vào ngày sau hết).

5. Tất cả những gì được viết và tiên báo một cách mầu nhiệm trong Kinh Thánh về vai trò của Mẹ trong lịch sử cứu độ đã được hoàn thành một cách vinh quang.

6. Đức Maria, Hòm Giao Ước đích thực nơi Chúa Kitô Nhập Thể cư ngụ, cuối cùng đã được đặt vào vị trí cao trọng trong Đền Thờ Giêrusalem trên trời.

7. Cũng như Mẹ Maria đã khiêm tốn rước Chúa Giêsu vào thế gian khi Người giáng sinh, giờ đây Chúa Giêsu vinh hiển rước Mẹ về trời muôn đời.

8. Đức Maria, với tư cách là tạo vật xinh đẹp và hoàn hảo nhất trong tất cả trật tự được tạo dựng của Đức Chúa Cha, lần đầu tiên được lên thiên đàng — cả hồn lẫn xác — và được đặt ở vị trí cao nhất trên tất cả các ca đoàn thiên thần.

9. Đức Maria được trao vương miện Nữ Vương Trời Đất để trị vì với tư cách Nữ Vương cùng với Con Chí Thánh của Mẹ, để cai trị, bảo vệ, hướng dẫn, chuyển cầu và dẫn dắt tất cả chúng ta, là những đứa con tinh thần của Mẹ, được ở với Con của Mẹ, Chúa Giêsu, như chính Mẹ.

10. Mẹ Maria là người đầu tiên nhận được lời hứa phục sinh được ban cho tất cả những ai kết hợp với Chúa Giêsu Kitô và kiên trì trong đức tin như Mẹ đã làm; do đó, Đức Mẹ là hiện thân của niềm hy vọng tương lai của Giáo hội và của tất cả các tín hữu.

“Trong số tất cả những ngày lễ đã được cử hành rất sốt sắng trong nhiều năm, thậm chí cho đến ngày nay, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được coi là lớn nhất và giữ vị trí quan trọng nhất. Quả thực, không có ngày nào hạnh phúc hơn hay hân hoan hơn cho Đức Mẹ Maria nếu chúng ta xem xét đúng đắn niềm hạnh phúc cả về thể xác lẫn tâm hồn được ban cho Mẹ trong ngày hôm đó:

“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!”

Đôi nét về Shop Công Giáo online

Jbcatholic chuyên về các tác phẩm điêu khắc và nghệ thuật bằng gỗ và composite như: điêu khắc tượng Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Gia, các Thánh, Thiên thần…
Jbcatholic mong muốn với những nỗ lực của tập thể, sẽ giúp thăng hoa thêm cho đời sống đạo của đại cộng đồng dân Chúa.
Xem thêm các mẫu tượng Đức Mẹ Lên trời đẹp tại đây

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *