Bục Giảng – B16

Bục Giảng bằng gỗ cho Nhà Dòng và Nhà Thờ

  • Chất liệu: gỗ Tần Bì
  • Màu sắc: màu tự nhiên
  • Đặt hàng: 0967100809 – Mr. Mẫn