Bục Giảng – B16

Bục Giảng bằng gỗ cho Nhà Dòng và Nhà Thờ

  • Chất liệu: gỗ Tần Bì
  • Màu sắc: Tự nhiên
  • Đặt hàng: 0931450314 – Mr. Dũng