Bàn Thờ Dâng Lễ – A16

Bàn Thờ Dâng Lễ

  • Chất liệu: gỗ Tần Bì
  • Màu sắc: tự nhiên nhấn sáng tối hoa văn
  • Đặt hàng: 0967100809 – Mr. Mẫn