Bục giảng đã có từ thời cổ đại, và đã được sử dụng trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Trong thời Trung Cổ, bục giảng thường được sử dụng để giảng thuyết về Kinh Thánh và những câu chuyện thần thoại. Trong thời Phục Hưng, bục giảng thường được trang trí với những tác phẩm nghệ thuật và điêu khắc tinh xảo. Trong thời kỳ hiện đại, bục giảng đã trở thành một biểu tượng quan trọng của sự giáo dục, nghi thức tôn giáo và trong nhiều sự kiện lớn nhỏ khác nhau.

Bục Giảng trong Nhà Thờ Công Giáo là gì?

Trong nhà thờ Bục Giảng hay Bục công bố lời Chúa là nơi các linh mục hoặc thừa tác viên đứng để đọc Lời Chúa, giảng lễ, hát Thánh Vịnh. Bục này thường được đặt về 2 bên trước bàn thờ chính, gần bàn thờ. Bục công bố lời Chúa thường được làm bằng gỗ hoặc đá, và thường có một chỗ để đặt Kinh Thánh.

Bục Giảng là một phần quan trọng của nhà thờ, vì nó là nơi mà Lời Chúa được công bố cho giáo dân. Lời Chúa là nguồn sức mạnh và hy vọng cho Kitô hữu và giúp họ sống một cuộc sống đạo đức và tốt đẹp hơn.

Bục Giảng là một biểu tượng của sự hiện diện của Thiên Chúa trong nhà thờ. Khi các linh mục hoặc thừa tác viên đứng trên bục công bố lời Chúa, họ đang đại diện cho Thiên Chúa để giảng dạy và hướng dẫn giáo dân.

Bục công bố lời Chúa là một nơi linh thiêng, và nó là nơi mà những người theo đạo đến để tìm kiếm sự hướng dẫn và an ủi tinh thần.

Tại sao Bục Giảng lại quan trọng?

Bục công bố lời Chúa là một nơi quan trọng trong nhà thờ, vì nó là nơi mà Lời Chúa được công bố cho giáo dân. Lời Chúa là nguồn sức mạnh và hy vọng cho những người theo đạo, và nó giúp họ sống một cuộc sống đạo đức và tốt đẹp hơn.

Dưới đây là một số lý do tại sao bục công bố lời Chúa là quan trọng:

 • Lời Chúa là lời của Thiên Chúa, và nó là nguồn thông tin và hướng dẫn cho những người theo đạo.
 • Lời Chúa là nguồn sức mạnh và hy vọng cho những người theo đạo, và nó giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
 • Lời Chúa dạy những người theo đạo cách sống một cuộc sống đạo đức và tốt đẹp hơn.
 • Lời Chúa giúp những người theo đạo kết nối với Thiên Chúa và tìm kiếm sự an ủi tinh thần.

Bục công bố lời Chúa là một nơi linh thiêng, và nó là nơi mà những người theo đạo đến để tìm kiếm sự hướng dẫn và an ủi tinh thần. Khi các linh mục hoặc người thuyết giáo đứng trên bục công bố lời Chúa, họ đang đại diện cho Thiên Chúa để giảng dạy và hướng dẫn giáo dân.

Dưới đây là một số cách mà bục công bố lời Chúa được sử dụng trong nhà thờ:

 • Đọc Lời Chúa
 • Giảng thuyết
 • Cầu nguyện
 • Hát thánh vịnh
 • Tuyên xưng đức tin
 • Rửa tội
 • Hôn nhân
 • Tưởng niệm

Bục Giảng là một phần quan trọng của nhà thờ, và nó là nơi mà Lời Chúa được công bố cho giáo dân. Lời Chúa là nguồn sức mạnh và hy vọng cho những người theo đạo, và nó giúp họ sống một cuộc sống đạo đức và tốt đẹp hơn.

5 mẫu Bục Giảng bằng gỗ cho nhà Dòng và nhà Thờ

1. Bục Giảng với biểu tượng 4 Thánh Sử

Bục Giảng bằng gỗ với biểu tượng 4 Thánh Sử được chạm khắc tỉ mỉ. Bục có các hộc để sách Thánh, sách kinh,… có bệ cho trẻ đứng và có bệ kê sách Thánh.

Bục Giảng Nhà Thờ

Biểu tượng 4 Thánh Sử là gì?

Biểu tượng 4 thánh sử là một biểu tượng được sử dụng trong Giáo hội Công giáo Rôma và một số giáo hội khác để đại diện cho bốn thánh sử đã viết Phúc Âm: Matthêu, Máccô, Luca và Gioan. Biểu tượng này bao gồm bốn con vật: con người, sư tử, bò đực và đại bàng. Mỗi con vật tượng trưng cho một thánh sử và một trong bốn mảng chính của Kinh Thánh: Lề luật, Sử ký, Thánh vịnh và Tiên tri.

 • Con người tượng trưng cho Thánh Matthêu, người viết Phúc Âm theo thứ tự thời gian.
 • Sư tử tượng trưng cho Thánh Máccô, người viết Phúc Âm ngắn nhất và tập trung vào cuộc đời của Chúa Giêsu.
 • Bò đực tượng trưng cho Thánh Luca, người viết Phúc Âm về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế.
 • Đại bàng tượng trưng cho Thánh Gioan, người viết Phúc Âm về Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.

Biểu tượng 4 thánh sử được sử dụng trong nhiều cách khác nhau trong Giáo hội Công giáo Rôma. Nó thường được tìm thấy trên các bức tường của nhà thờ, trên các cửa sổ kính màu và trên các đồ vật nghi lễ như Bục Giảng. Biểu tượng này cũng được sử dụng trong các biểu tượng của Giáo hội, chẳng hạn như huy hiệu của Giáo hoàng và của các tu hội Công giáo.

Xem tiếp về Bục Giảng biểu tượng 4 Thánh Sử

2. Bục Giảng ký tự Alpha và Omega

Bục Giảng

Bục Giảng bằng gỗ, chạm khắc ký tự Alpha, Omega và Thánh Giá. Bục Giảng chứa đựng sự đơn sơ như chính chất liệu tạo nên nó. Bục Giảng cũng được thiết kế đầy đủ các thành phần cần thiết: hộc để sách Thánh, kinh sách, bệ đỡ sách Thánh, bệ đỡ chân cho trẻ.

Biểu tượng Thánh Giá

Biểu tượng Thánh Giá là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của Kitô giáo. Nó đại diện cho cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, là sự cứu chuộc của nhân loại khỏi tội lỗi.

Biểu tượng Thánh Giá có hình dạng của một cây thập tự, với một thanh ngang nằm ngang trên một thanh dọc. Thanh ngang tượng trưng cho thân thể của Chúa Giêsu, còn thanh dọc tượng trưng cho cánh tay của Ngài. Đinh trên thập tự giá tượng trưng cho tội lỗi của nhân loại, và cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá là sự chuộc tội cho những tội lỗi đó.

Biểu tượng Thánh Giá là một lời nhắc nhở về tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giêsu cho nhân loại. Nó cũng là một lời nhắc nhở về sự chiến thắng của sự sống trên cái chết, và về hy vọng của sự phục sinh.

Biểu tượng Thánh Giá được sử dụng trong nhiều cách khác nhau trong Kitô giáo. Nó thường được tìm thấy trên các bức tường của nhà thờ, trên các cửa sổ kính màu, trên các đồ vật nghi lễ, và trên các vật dụng cá nhân của người Kitô hữu. Biểu tượng Thánh Giá cũng được sử dụng trong các nghi thức và lễ nghi của Kitô giáo, chẳng hạn như trong Bí tích Rửa Tội, Bí tích Thêm Sức, và Thánh Lễ.

Biểu tượng Thánh Giá là một biểu tượng mạnh mẽ của Kitô giáo. Nó là một lời nhắc nhở về tình yêu, sự hy sinh, và sự chiến thắng của Chúa Giêsu. Nó cũng là một lời nhắc nhở về hy vọng của sự phục sinh.

Ký tự Alpha và Omega

Ký tự Alpha và Omega trong Kinh Thánh là hai ký tự đầu tiên và cuối cùng trong bảng chữ cái Hy Lạp. Chúng thường được dùng để chỉ Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô.

Trong sách Khải Huyền 1:8, Chúa Giêsu tự xưng là “Alpha và Omega, Đấng đầu tiên và Đấng cuối cùng, Đấng hiện hữu và Đấng đã đến, Đấng Toàn Năng”. Câu này có nghĩa là Chúa Giêsu là Đấng tạo dựng vũ trụ và là Đấng sẽ tiêu diệt nó. Ngài cũng là Đấng duy nhất có quyền năng cứu chuộc con người khỏi tội lỗi.

Ký tự Alpha và Omega cũng được dùng để chỉ Chúa Giê-su trong sách Khải Huyền 22:13. Trong câu này, Chúa Giêsu phán với những ai đã chiến thắng: “Ta là Alpha và Omega, Đấng đầu tiên và Đấng cuối cùng. Kẻ nào khát thì ta sẽ cho uống nước sông sự sống không mất tiền, không mất giá”. Câu này có nghĩa là Chúa Giêsu là nguồn sống duy nhất cho con người. Ngài là Đấng duy nhất có thể cho họ sự sống đời đời.

Ký tự Alpha và Omega là một biểu tượng mạnh mẽ về quyền năng và sự toàn năng của Chúa Giêsu Kitô. Nó là một lời nhắc nhở cho con người rằng Chúa Giêsu là Đấng duy nhất có thể cứu họ khỏi tội lỗi và ban cho họ sự sống đời đời.

Xem tiếp về Bục Giảng biểu tượng Alpha và Omega

3. Bục Giảng biểu tượng XP và Chim bồ câu

Bục Giảng

Bục Giảng bằng gỗ với nhiều biểu tượng tôn giáo được lồng ghép với nhau: đầu tiên là ký tự XP được cách điệu, ngay phía dưới ký tự XP là biểu tượng Chim bồ câu, tất cả được lồng ghép trong một nền chung là hình ảnh Thánh Giá cách điệu.

Mặt trên của Bục Giảng được trang trí biểu tượng fleurs de lys, 1 biểu tượng khá thông dụng trong trang trí, đại diện cho 1 loài hoa, nếu nhìn sơ biểu tượng cũng có thể hiểu là 2 mỏ neo được lồng vào nhau, mỏ neo cũng là biểu tượng đại diện cho Chúa Giêsu thuở giáo hội sơ khai.

Ký hiệu XP có nghĩa gì?

Ký tự XP trong Công giáo là viết tắt của từ “Christus”, nghĩa là “Chúa Kitô”. Nó được tạo thành từ hai chữ cái đầu tiên trong tên của Chúa Kitô trong tiếng Hy Lạp. Ký tự XP thường được dùng để ký tên hoặc viết trên các bức thư, bưu thiếp, hay quà tặng. Ký tự XP cũng được dùng để trang trí các vật dụng tôn giáo, chẳng hạn như áo lễ, khăn tay, và các đồ dùng trong nhà thờ.

Ký tự XP là một lời nhắc nhở cho người Công giáo về Chúa Kitô. Nó là một lời cầu nguyện cho sự hiện diện của Chúa Kitô trong cuộc sống của họ.

Ký tự XP đã được sử dụng trong Giáo hội Công giáo từ rất lâu đời. Nó được tìm thấy trên các bức tường của các nhà thờ cổ, trên các đồ vật nghi lễ, và trên các vật dụng cá nhân của người Công giáo. Ký tự XP là một biểu tượng của đức tin và lòng sùng kính của người Công giáo đối với Chúa Kitô.

Biểu tượng chim Bồ Câu

Chim bồ câu là một biểu tượng quan trọng trong Công giáo. Nó đại diện cho Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu đã hứa sẽ sai đến với các môn đệ của Ngài sau khi Ngài lên trời. Chim bồ câu cũng được coi là biểu tượng của hòa bình, sự thuần khiết và sự hy sinh.

Trong Kinh Thánh, chim bồ câu được nhắc đến lần đầu tiên trong câu chuyện về trận Đại hồng thủy. Khi nước lũ rút đi, chim bồ câu được Nôê thả ra ngoài để tìm đất liền. Chim bồ câu bay đi và bay về nhiều lần, nhưng lần nào cũng quay trở lại với Nôê với một cành ô liu trong mỏ. Cành ô liu là dấu hiệu của sự hòa bình và sự kết thúc của trận Đại hồng thủy.

Chim bồ câu cũng được nhắc đến trong câu chuyện về Chúa Giêsu chịu phép rửa. Khi Chúa Giêsu được rửa tội, một chim bồ câu đáp xuống trên Ngài. Chim bồ câu này là dấu hiệu của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu, và Ngài sẽ bắt đầu sứ vụ cứu độ nhân loại.

Chim bồ câu là một biểu tượng đẹp đẽ và đầy ý nghĩa trong Công giáo. Nó là một lời nhắc nhở về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta, và về tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa.

Xem tiếp về Bục Giảng XP và chim Bồ Câu

4. Bục Giảng phong cách Gothic

Bục Giảng Gothic, màu tự nhiên

Bục Giảng thứ 4 trong danh sách là Bục Giảng bằng gỗ mang phong cách Gothic đặc trưng vòm và cột.

Phong cách Gothic là gì?

Phong cách Gothic là một phong cách nghệ thuật và kiến trúc phát triển ở châu Âu từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 16. Nó bắt nguồn từ miền bắc nước Pháp và nhanh chóng lan rộng sang các nước khác ở châu Âu. Phong cách Gothic được đặc trưng bởi các đặc điểm sau:

 • Sử dụng các mái vòm hình nón hoặc hình ô van để tạo ra không gian bên trong cao và rộng.
 • Sử dụng các cột mảnh mai và các cửa sổ kính màu lớn để tạo ra ánh sáng tự nhiên tràn ngập bên trong nhà thờ.
 • Sử dụng các họa tiết trang trí tinh xảo, thường lấy cảm hứng từ thiên nhiên hoặc tôn giáo.
 • Sử dụng các vật liệu xây dựng mới, như đá hoa cương và kính màu.

Phong cách Gothic đã có một ảnh hưởng sâu sắc đến kiến trúc châu Âu. Nó được sử dụng để xây dựng nhiều nhà thờ, tu viện, lâu đài và cung điện. Phong cách Gothic cũng đã được áp dụng cho các lĩnh vực nghệ thuật khác, như hội họa, điêu khắc và đồ trang trí.

Một số ví dụ nổi tiếng nhất về kiến trúc Gothic là:

 • Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp
 • Nhà thờ Thánh Peter, Rome, Ý
 • Nhà thờ Sagrada Familia, Barcelona, Tây Ban Nha
 • Lâu đài Windsor, Anh
 • Cung điện Versailles, Pháp

Phong cách Gothic là một trong những phong cách nghệ thuật và kiến trúc quan trọng nhất trong lịch sử châu Âu. Nó đã có một ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa và nghệ thuật châu Âu, và vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.

Đọc tiếp về Bục Giảng mang phong cách Gothic

5. Bục Giảng biểu tượng sách Thánh

Bục Giảng bằng gỗ, màu lau ấm

Cuối cùng trong danh sách là Bục Giảng với biểu tượng sách Thánh và ngọn nến. Ngọn nến với ngọn lửa cháy sáng tượng trưng cho Chúa Giêsu và ánh sáng Chúa Thánh Thần soi dẫn dân Người hiểu về tin Mừng và sống tin Mừng mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta.

Xem thêm về Bục Giảng biểu tượng sách Kinh Thánh và nến sáng

Mua Bục Giảng cho nhà Dòng và Nhà Thờ ở đâu?

Jbcatholic chuyên về điêu khắc gỗ và đồ dùng phụng tự cho nhà Dòng và Nhà Thờ.
Mọi chi tiết về đặt hàng xin liên lạc về số điện thoại: 0931450314 hoặc 0936705844(Zalo) để được tư vấn và báo giá.
Xem thêm các mẫu Bục Giảng khác tại đây

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *