Tòa giải tội – GT03

Tòa giải tội cho nhà Dòng và nhà Thờ

  • Chất liệu: gỗ Gõ đỏ
  • Màu sắc: Màu lau
  • Đặt hàng: 0931450314 – Mr. Dũng