Nhà Tạm JHS – NT21

Nhà Tạm JHS bằng gỗ cho Nhà Dòng và Nhà Thờ

  • Chất liệu: Gỗ Gõ đỏ | Gỗ Tần Bì
  • Kích thước: đóng theo yêu cầu
  • Đặt hàng: 0967100809 – Mr. Mẫn