Lịch Công giáo 2024 là một phần quan trọng trong đời sống của người Công giáo. Nó giúp các tín hữu theo dõi các ngày lễ, các thời gian phụng vụ và các biến cố quan trọng trong lịch sử Giáo hội.

Với bài đăng này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch Công giáo 2024, bao gồm các ngày lễ quan trọng và ý nghĩa của chúng.

Các ngày lễ quan trọng trong lịch Công giáo 2024

Lịch Công giáo 2024 Những ngày lễ quan trọng và ý nghĩa

Lịch Công giáo 2024 bao gồm một số ngày lễ quan trọng, bao gồm:

 • Mùa Vọng (03 tháng 12 năm 2023 – 25 tháng 12 năm 2023): Đây là thời gian chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu. Mùa Vọng bắt đầu với Chủ nhật thứ nhất Mùa Vọng và kết thúc vào đêm Giáng sinh. Trong mùa Vọng, người Công giáo chuẩn bị tâm hồn để đón mừng sự ra đời của Chúa Giêsu bằng cách cầu nguyện, suy niệm và làm việc bác ái.
 • Lễ Giáng sinh (25 tháng 12 năm 2023): Đây là lễ trọng nhất trong năm của người Công giáo, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu. Lễ Giáng sinh được cử hành vào ngày 25 tháng 12 hàng năm. Trong ngày lễ này, người Công giáo tập trung thờ phượng Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế.
 • Mùa Chay (18 tháng 2 năm 2024 – 30 tháng 3 năm 2024): Đây là thời gian chuẩn bị cho lễ Phục sinh, kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu. Mùa Chay bắt đầu với Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc vào Thứ 7 Tuần Thánh. Trong mùa Chay, người Công giáo ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái để chuẩn bị tâm hồn đón mừng sự phục sinh của Chúa Giêsu.
 • Lễ Phục sinh (31 tháng 3 năm 2024): Đây là lễ trọng thứ nhất trong năm của người Công giáo, kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu. Lễ Phục sinh được cử hành vào ngày Chủ nhật đầu tiên sau trăng tròn đầu tiên của mùa xuân. Trong ngày lễ này, người Công giáo mừng Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và ban cho con người sự sống đời đời.
 • Mùa Phục sinh (1 tháng 4 năm 2024 – 18 tháng 5 năm 2024): Đây là thời gian mừng lễ Phục sinh và các lễ trọng khác trong mùa này. Mùa Phục sinh bắt đầu từ Lễ Phục sinh và kết thúc vào Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Trong mùa Phục sinh, người Công giáo tiếp tục suy niệm về sự phục sinh của Chúa Giêsu và sống tinh thần của Chúa Kitô Phục sinh.
 • Lễ Chúa Thánh Thần (19 tháng 5 năm 2024): Đây là lễ kỷ niệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, đánh dấu sự khởi đầu của Giáo hội. Lễ Chúa Thánh Thần được cử hành vào ngày thứ năm mươi sau Lễ Phục sinh. Trong ngày lễ này, người Công giáo cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho mình ơn khôn ngoan, hiểu biết, sức mạnh và lòng đạo đức.
 • Mùa Thường niên (20 tháng 5 năm 2024 – 30 tháng 11 năm 2024): Đây là thời gian dài nhất trong năm, bao gồm các ngày lễ và các thời gian phụng vụ khác nhau. Mùa Thường niên bắt đầu từ Chúa nhật sau Lễ Hiện xuống và kết thúc vào Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng. Trong mùa Thường niên, người Công giáo tiếp tục suy niệm về cuộc đời, lời dạy và các phép lạ của Chúa Giêsu.

Ngoài ra, lịch Công giáo 2024 còn có một số ngày lễ quan trọng khác, bao gồm:

Lịch Công giáo 2024 Những ngày lễ quan trọng và ý nghĩa
 • Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa(1 tháng 1 năm 2024) là một trong những lễ trọng của Giáo hội Công giáo. Lễ này được cử hành để tôn vinh Đức Maria, Mẹ của Thiên Chúa. Lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa là một ngày lễ quan trọng đối với người Công giáo, vì nó nhắc nhở họ về tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại.
 • Lễ Chúa Hiển Linh(7 tháng 1 năm 2024) là một trong những lễ trọng của Giáo hội Công giáo, được cử hành vào ngày Chúa nhật thứ hai sau Lễ Giáng sinh. Lễ này kỷ niệm việc Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, đã được tỏ mình ra cho các dân ngoại, không chỉ cho người Do Thái.
 • Lễ Thánh Giuse (19 tháng 3 năm 2024): Lễ Thánh Giuse là một trong những lễ trọng của Giáo hội Công giáo, được cử hành vào ngày 19 tháng 3 hàng năm. Lễ này kỷ niệm Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Lễ Thánh Giuse 2024 sẽ được cử hành vào ngày Thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024. Đây là một ngày trong Mùa Chay.
 • Lễ Truyền Tin (8 tháng 4 năm 2024): Đây là lễ kỷ niệm việc Thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Bà Maria rằng bà sẽ sinh ra hạ Chúa Giêsu. Lễ Truyền Tin 2024 được cử hành vào ngày 8 tháng 4.
 • Lễ Thăng Thiên(9 tháng 5 năm 2024): Lễ Chúa Thăng Thiên là một trong những lễ trọng của Giáo hội Công giáo, được cử hành vào ngày thứ 40 sau Lễ Phục sinh. Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ trong suốt 40 ngày. Trong thời gian này, Chúa Giêsu đã dạy dỗ các môn đệ. Cuối cùng, Chúa Giêsu đã lên trời trước sự chứng kiến của các môn đệ.
 • Lễ Chúa Ba Ngôi(26 tháng 5 năm 2024): Lễ Chúa Ba Ngôi là một trong những lễ trọng của Giáo hội Công giáo, được cử hành vào ngày Chủ nhật thứ nhất sau Lễ Hiện xuống. Lễ này kỷ niệm mầu nhiệm một Thiên Chúa duy nhất trong ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
 • Lễ Mình Máu Thánh Chúa(2 tháng 6 năm 2024): Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô là một trong những lễ trọng của Giáo hội Công giáo, được cử hành vào ngày Chúa nhật thứ hai sau Lễ Hiện xuống. Lễ này kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly.
 • Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu(7 tháng 6 năm 2024): Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là một trong những lễ trọng của Giáo hội Công giáo, được cử hành vào ngày thứ sáu đầu tiên sau Lễ Hiện xuống. Lễ này kỷ niệm tình yêu thương của Chúa Giêsu dành cho nhân loại, được thể hiện qua việc Ngài chịu chết trên thập giá để cứu độ họ.
 • Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả(24 tháng 6 năm 2024): Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả có ý nghĩa nhắc nhở người Công giáo về sứ mạng của Thánh Gioan Tẩy Giả, đó là chuẩn bị cho sự đến sau của Chúa Giêsu. Thánh Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Lễ này cũng nhắc nhở người Công giáo về vai trò của họ trong việc chuẩn bị cho sự đến của Chúa Giêsu, bằng cách sống một cuộc đời công chính và yêu thương.
 • Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ(29 tháng 6 năm 2024): Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ là hai trong số những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Giáo hội Công giáo. Họ là những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, và đã có vai trò quan trọng trong việc truyền bá Tin Mừng đến với thế giới.
 • Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời(15 tháng 8 năm 2024): lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được cử hành vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Lễ này kỷ niệm sự kiện Đức Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu nâng lên thiên đàng cả hồn lẫn xác. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời có ý nghĩa nhắc nhở người Công giáo về tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa đối với Đức Mẹ Maria. Đây cũng là một niềm hy vọng cho các tín hữu Công giáo, rằng họ cũng sẽ được lên thiên đàng sau khi chết.
 • Lễ Đức Mẹ Mân Côi(6 tháng 10 năm 2024): Lễ Đức Mẹ Mân Côi kỷ niệm việc Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Đa Minh và trao cho Ngài chuỗi Mân Côi, nhắc nhở người Công giáo về vai trò của chuỗi Mân Côi trong việc cầu nguyện và suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu.
 • Lễ các Thánh Nam Nữ(1 tháng 11 năm 2024): Theo Giáo hội Công giáo, lễ Các Thánh Nam Nữ được cử hành vào ngày 01 tháng 11 hàng năm. Lễ này kỷ niệm tất cả những người đã được phong thánh trong lịch sử Giáo hội. Lễ Các Thánh Nam Nữ có ý nghĩa nhắc nhở người Công giáo về sự phong phú và đa dạng của các thánh trong Giáo hội. Các thánh đến từ mọi tầng lớp xã hội, mọi chủng tộc, và mọi thời đại. Họ là những tấm gương về đức tin, hy vọng, và bác ái.
 • Lễ Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo(17 tháng 11 năm 2024): Lễ Thánh Anrê Dũng Lạc là một ngày lễ quan trọng đối với người Công giáo Việt Nam. Lễ này nhắc nhở họ về lòng trung thành của Thánh Anrê Dũng Lạc đối với Chúa Giêsu và Giáo hội, cũng như sự hy sinh của các thánh tử đạo Việt Nam cho đức tin.
 • Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ(24 tháng 11 năm 2024): lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ được cử hành vào ngày Chủ nhật cuối cùng của Mùa Thường Niên, năm 2024 là ngày Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024. Đây là một ngày lễ trọng của Giáo hội Công giáo, kỷ niệm Chúa Giêsu Kitô là Vua của vũ trụ, là Đấng Cứu Thế của nhân loại.
 • Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội(9 tháng 12 năm 2024): Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là một ngày lễ trọng trong Giáo hội Công giáo. Ngày lễ này kỷ niệm việc Đức Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nguyên thủy ngay từ khi được thụ thai trong lòng mẹ.

Xưởng điêu khắc tượng gỗ nghệ thuật Công Giáo TPHCM

Jbcatholic chuyên về cung cấp đồ dùng trong phụng tự và điêu khắc tượng gỗ nghệ thuật Công Giáo cho nhà Dòng và Nhà Thờ tại TP. Hồ Chí Minh. Xin liên hệ để được chúng con tư vấn và báo giá về đồ dùng phụng tự bằng gỗ và điêu khắc tượng gỗ Công Giáo cho quý cộng đoàn! Chúng con xin chân thành cảm ơn !
Xem thêm các mẫu Bục Giảng Công GiáoĐồ dùng Phụng Tự và tượng nghệ thuật Công Giáo bằng gỗ đẹp tại đây

Đồ Dùng Phụng Tự Công Giáo TPHCM

Điêu khắc tượng gỗ Công Giáo TPHCM
———————————– 
QUÝ KHÁCH HÀNG QUAN TÂM XIN LIÊN HỆ:
☎ Hotline: 0967100809 – Mr. Mẫn

Địa chỉ xưởng: 18 Đường Tam Bình, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
🌐 Website: https://jbcatholic.com/

Xem video sản phẩm

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *