Đôn đặt tượng – D06

Đôn đặt tượng

  • Chất liệu: gỗ Tần Bì
  • Màu sắc: Màu lau
  • Đặt hàng: 0931450314 – Mr. Dũng