Nhà Tạm Omega – NT32

Nhà Tạm Omega bằng gỗ cho Nhà Dòng và Nhà Thờ

  • Chất liệu: Tần Bì
  • Màu sắc: Màu lau và nhũ vàng
  • Kích thước: Đặt theo yêu cầu
  • Đặt hàng: 0931450314 – Mr. Dũng