Tượng Dung Nhan Chúa – JP07

Tượng Dung nhan Chúa, điêu khắc Công Giáo

  • Tượng được điêu khắc từ gốc rễ Trai tự nhiên
  • Kích thước: tượng cao 38cm
  • Thánh Giá: gỗ Hương dài 55cm
  • Liên hệ: 0931450314 | 0936705844(Zalo)