Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ là một trong những lễ trọng nhất trong năm phụng vụ của Giáo hội Công giáo. Lễ này được cử hành vào ngày 21 tháng 11 hàng năm, nhằm tưởng nhớ biến cố Đức Maria được cha là ông Joakim và bà Anna dâng vào Đền thờ khi mới lên ba tuổi.

Giới thiệu

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ Bài học về sự vâng phục, khiêm nhường và tận hiến

Lời ca thánh vịnh cất lên: “Lạy Chúa, con dâng lên Ngài đời con, con dâng lên Ngài trọn cả cuộc đời.” Đây là lời nguyện của tất cả chúng ta, những người được Thiên Chúa yêu thương và chọn lựa. Nhưng có lẽ, không ai có thể hiểu được ý nghĩa của lời nguyện này sâu sắc hơn Đức Mẹ Maria.

Theo Ngụy thư Giacôbê, khi Đức Maria lên ba tuổi, cha mẹ Mẹ đã dâng Mẹ cho Thiên Chúa trong đền thờ. Mẹ được các vị tư tế chăm sóc và dạy dỗ, và Mẹ đã dành trọn cuộc đời mình để cầu nguyện và suy niệm về Lời Chúa.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ bắt nguồn từ Giáo hội Đông phương, tưởng niệm ngày thánh hiến thánh đường Đức Maria ngày 21 tháng 11 năm 543 tại Giêrusalem. Đông phương coi biến cố thánh hiến này như cuộc đi vô “Đền thờ của Đức Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa”.

Biến cố này được mô tả trong một quyển sách được gọi là “Phúc Âm theo Thánh Giacôbê” (Gospel of James), được viết vào thế kỷ thứ II hoặc thứ III. Quyển sách này kể lại rằng khi Đức Maria được ba tuổi, ông bà Gioakim và Anna đã dâng cô cho Chúa trong Đền thờ ở Giêrusalem. Đức Maria được nhận nuôi bởi các nữ tu trong đền thờ và ở lại đó cho đến khi cô được kết hôn với Thánh Giuse.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ được cử hành bên Tây phương từ thế kỷ thứ IX tại các đan viện bên Ý, rồi sau đó lan tràn tới bên Anh. Vào năm 1373, Đức Giáo Hoàng Grégoire XI sống tại thành Avignon (Pháp) bắt đầu cho cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ.

Lễ này được Giáo hội Công giáo chính thức công nhận vào năm 1586. Lễ này được cử hành vào ngày 21 tháng 11 hàng năm.

Theo truyền thống, Đức Maria được sinh ra vào ngày 8 tháng 9. Khi Đức Maria lên ba tuổi, cha ông Joachim và bà Anna đã quyết định dâng con gái của mình vào Đền thờ để thánh hiến cho Thiên Chúa. Theo luật pháp Do Thái, con trai đầu lòng của một gia đình phải được dâng vào Đền thờ để phục vụ Thiên Chúa trong suốt đời. Tuy nhiên, do Đức Maria là con gái, nên cha ông Joachim và bà Anna đã dâng con gái mình vào Đền thờ để được giáo dục và đào tạo trong môi trường của Chúa.

Việc Đức Maria được dâng vào Đền thờ là một biểu hiện của sự vâng phục và khiêm nhường của Mẹ đối với ý muốn của Thiên Chúa. Mẹ Maria đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống bình thường của một thiếu nữ Do Thái để dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Mẹ đã trở thành một tấm gương sáng về sự vâng phục và khiêm nhường cho tất cả mọi người.

Ngoài ra, việc Đức Maria được dâng vào Đền thờ cũng là một biểu hiện của sự tận hiến của Mẹ đối với Thiên Chúa. Mẹ đã sẵn sàng dành trọn đời mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Mẹ đã trở thành một tấm gương sáng về sự tận hiến cho tất cả mọi người.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ là một dịp để chúng ta suy ngẫm về cuộc đời của Đức Mẹ, về sự vâng phục, khiêm nhường và tận hiến của Mẹ. Qua cuộc đời của Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi noi theo gương Mẹ, để sống một cuộc đời đẹp lòng Thiên Chúa.

Suy niệm

Dưới đây là một số suy niệm về lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ:

Sự vâng phục của Đức Mẹ

Đức Mẹ đã vâng phục ý muốn của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Mẹ đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống bình thường của một thiếu nữ Do Thái để dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Mẹ là một tấm gương sáng về sự vâng phục cho tất cả mọi người.

Sự khiêm nhường của Đức Mẹ

Đức Mẹ là một người rất khiêm nhường. Mẹ đã sẵn sàng chấp nhận sống trong Đền thờ, một nơi dành cho những người thánh thiện. Mẹ cũng đã sẵn sàng phục vụ các thầy tư tế trong Đền thờ. Mẹ là một tấm gương sáng về sự khiêm nhường cho tất cả mọi người.

Sự tận hiến của Đức Mẹ

Đức Mẹ đã tận hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Mẹ đã sống một cuộc đời thánh thiện, gương mẫu. Mẹ là một tấm gương sáng về sự tận hiến cho tất cả mọi người.

Ý nghĩa lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ Bài học về sự vâng phục, khiêm nhường và tận hiến

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ là một trong những lễ trọng trong Giáo hội Công giáo, được cử hành vào ngày 21 tháng 11 hàng năm. Lễ này kỷ niệm sự kiện Đức Maria, khi mới lên 3 tuổi, được cha mẹ là thánh Gioakim và thánh Anna dâng vào Đền thờ Giêrusalem để sống đời tận hiến cho Thiên Chúa.
Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ có nguồn gốc từ Giáo hội Đông phương, được ghi lại trong sách Ngụy thư Giacôbê, được viết vào thế kỷ II. Sách này kể rằng Đức Maria, khi mới lên 3 tuổi, đã được hai ông bà nội là thánh Gioakim và thánh Anna dâng vào Đền thờ Giêrusalem. Tại đây, Đức Maria đã được nuôi dưỡng và giáo dục bởi các nữ tu trong đền thờ.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ được Giáo hội Công giáo chính thức công nhận vào thế kỷ XIV. Lễ này được cử hành với mục đích tôn kính Đức Maria, Đấng đã hoàn toàn vâng phục ý Chúa và sống đời thánh thiện ngay từ khi còn thơ ấu.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ mang nhiều ý nghĩa quan trọng đối với người Kitô giáo. Lễ này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự vâng phục và khiêm nhường trong đời sống Kitô giáo. Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời của sự vâng phục và khiêm nhường. Mẹ đã luôn vâng theo ý Chúa, ngay cả khi những ý muốn đó khó khăn và đau khổ. Mẹ cũng luôn sống khiêm nhường, luôn đặt Thiên Chúa và tha nhân lên trên bản thân.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ cũng là một dịp để chúng ta suy niệm về cuộc đời của Đức Maria. Cuộc đời của Mẹ là một cuộc đời thánh thiện, hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa. Mẹ là Đấng đã được Thiên Chúa tuyển chọn để trở thành Mẹ của Con Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Mẹ ban cho chúng ta ơn vâng phục và khiêm nhường, để chúng ta cũng có thể sống một cuộc đời thánh thiện, hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa.

Tổng kết

Sự kiện Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ là một biểu tượng của sự vâng phục và lòng tin tưởng của Mẹ đối với Thiên Chúa. Mẹ đã hoàn toàn phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa, và Mẹ sẵn sàng dâng hiến Mình cho Thiên Chúa ngay từ khi còn thơ ấu.

Đức Mẹ là một tấm gương sáng về sự vâng phục. Mẹ đã luôn vâng theo ý Chúa, ngay cả khi đó là những điều khó khăn và đau khổ. Mẹ đã vâng lời Thiên Chúa mang thai và sinh hạ Chúa Giêsu, và Mẹ đã vâng lời Thiên Chúa đứng bên thập giá của Chúa Giêsu.

Đức Mẹ cũng là một tấm gương sáng về lòng tin tưởng. Mẹ luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, ngay cả khi Mẹ không hiểu được những điều xảy ra. Mẹ đã tin tưởng vào Thiên Chúa khi Mẹ mang thai Chúa Giêsu, và Mẹ đã tin tưởng vào Thiên Chúa khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá.

Sự kiện Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về tầm quan trọng của sự vâng phục và lòng tin tưởng. Chúng ta hãy học hỏi sự vâng phục và lòng tin tưởng của Đức Mẹ và sống xứng đáng là con cái Mẹ.

Mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ chúng ta cũng hãy noi gương Mẹ, như lời Xin Vâng mà Mẹ đã vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa.

Giới thiệu xưởng đóng đồ dùng phụng tự Công Giáo

Jbcatholic chuyên về cung cấp đồ dùng trong phụng tự và điêu khắc tượng gỗ Công Giáo cho nhà Dòng và Nhà Thờ tại TP. Hồ Chí Minh. Xin liên hệ để được chúng con tư vấn và báo giá về đồ dùng phụng tự bằng gỗ và điêu khắc tượng gỗ Công Giáo cho quý cộng đoàn! Chúng con xin chân thành cảm ơn !
Xem thêm các mẫu Bục Giảng Công GiáoĐồ dùng Phụng Tự và tượng gỗ Công Giáo bằng gỗ đẹp tại đây

Đồ Dùng Phụng Tự Công Giáo TPHCM

Điêu khắc tượng gỗ Công Giáo TPHCM
———————————– 
QUÝ KHÁCH HÀNG QUAN TÂM XIN LIÊN HỆ:
☎ Hotline: 0967100809 – Mr. Mẫn

Địa chỉ xưởng: 18 Đường Tam Bình, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
🌐 Website: https://jbcatholic.com/

Xem video sản phẩm

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *