Nhà Tạm bồ nông – NT45

Nhà Tạm bồ nông bằng gỗ cho Nhà Dòng và Nhà Thờ

  • Chất liệu: Tần Bì | Gõ đỏ
  • Màu sắc: nhũ vàng
  • Kích thước: đóng theo yêu cầu
  • Đặt hàng: 0967100809 – Mr. Mẫn