Tượng Thánh Gia nghệ thuật – TGP 07

Tượng Thánh Gia nghệ thuật, tượng Công Giáo HCM

  • Chất liệu Composite bền bỉ
  • Màu sơn: giả gỗ
  • Kích thước tượng: Cao 52cm, rộng 28cm